Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 7
ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS
Art. 49 H.G. nr. 611/2008

  (1) In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, candidatii depun dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu:
 • formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
 • copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
 • cazierul judiciar;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
  • 1.1 Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D.
  • 1.2 Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alin. (1.1) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.
  (2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

  (3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail prevazuta la art. 39alin. (1.1) lit. h).

  (4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional. 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 10/01/2020

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 20.01.2020, ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane Juridice".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

 

Anunt examen promovare !!

Postat de Administrator la data : 09/01/2020

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 09.01.2020, la examenul de promovare in clasa din cadrul Biroului Relatii Externe si Investitori.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 08/01/2020

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 08.01.2020, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba scrisa.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 30/12/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista privind rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 30/12/2019

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: Inspector, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei si Semaforizare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 24/12/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Rezultatul selectiei dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Administrare Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 23/12/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 23.12.2019, la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartimentul Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 23/12/2019

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante Referent, grad IA - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviul.
 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 23/12/2019

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacante Sofer, grad I - Biroul Administrativ, Initiere, Urmarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie.
  Concursul consta in 4 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa, proba practica si interviul

 

Anunt concurs promovare !!

Postat de Administrator la data : 23/12/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate: "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la examen de promovare in clasa din data de 09.01.2020, ora 10:00, din cadrul Biroului Relatii Externe si Investitori.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate dosare selectate.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 20/12/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatul solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa din data de 18.12.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: Inspector, clasa I, grad asistent - Compartiment Registratura Interna, Arhiva Proprie Operationala.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
August 2020
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 10.08.2020
Numar total de vizitatori 7077058