Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS
Art. 49 H.G. nr. 611/2008

  (1) In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, candidatii depun dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu:
 • formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
 • copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
 • cazierul judiciar;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
  • 1.1 Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D.
  • 1.2 Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alin. (1.1) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.
  (2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

  (3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail prevazuta la art. 39alin. (1.1) lit. h).

  (4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional. 

Anunt concurs angajare

Postat de Administrator la data : 07/10/2013

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functiilor publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Autorizatii Licente.
Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • vechime in specialitatea studiilor min.9 ani;
  Concursul consta in proba scrisa si interviu.

 

Anunt concurs angajare

Postat de Administrator la data : 07/10/2013

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functiilor publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Strategie PUG, PUZ Legea 153.
Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • vechime in specialitatea studiilor min.9 ani;
  Concursul consta in proba scrisa si interviu.

 

Anunt concurs angajare

Postat de Administrator la data : 07/10/2013

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functiilor publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: inspector,clasa I,grad principal - Compartimentul Certificate de Urbanism.
Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, economice;
 • vechime in specialitatea studiilor min. 5 ani;
  Concursul consta in proba scrisa si interviu.

 

Anunt concurs angajare

Postat de Administrator la data : 07/10/2013

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functiilor publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: consilier, clasa I, grad superior - Biroul Comunicare.
Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • vechime in specialitatea studiilor min.9 ani;
  Concursul consta in proba scrisa si interviu.

 

Anunt concurs angajare

Postat de Administrator la data : 07/10/2013

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functiilor publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: inspector,clasa I, grad principal-Compartimentul Contabilitate Cheltuieli.
Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, economice;
 • vechime in specialitatea studiilor min. 5 ani;
  Concursul consta in proba scrisa si interviu.

 

Anunt concurs angajare

Postat de Administrator la data : 07/10/2013

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functiilor publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati: inspector ,clasa I, grad asistent - Biroul Parteneriat Public si Privat.
Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • vechime in specialitatea studiilor min.1 an;
  Concursul consta in proba scrisa si interviu.

 

Anunt concurs angajare

Postat de Administrator la data : 07/10/2013

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functiilor publice de executie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati si din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati: inspector,clasa I, grad principal - Serviciul Financiar.
Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, economice;
 • vechime in specialitatea studiilor min. 5 ani;
  Concursul consta in proba scrisa si interviu.

 

Anunt concurs angajare

Postat de Administrator la data : 04/10/2013

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: sef serviciu - Serviciul Public de Asistenta Sociala.

Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • certificat ECDL Complet;
 • studii postuniversitare de specializare in domeniul asistentei sociale;
 • vechime in specialitatea studiilor - minimum 2 ani.

 

Anunt concurs angajare

Postat de Administrator la data : 27/09/2013

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de: Director general al Politiei Locale Galati.
Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, juridice;
 • vechime in specialitatea studiilor - minimum 3 ani.
Concursul se desfasoara in 3 etape: selectia dosarelor, proba scrisa si interviul.

 

Anunt concurs angajare

Postat de Administrator la data : 06/09/2013

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Director general - Directia Generala Servicii Publice.

Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • certificat ECDL Complet;
 • vechime in specialitatea studiilor - minimum 3 ani.
Concursul consta in proba scrisa si interviu.

 

Anunt concurs angajare

Postat de Administrator la data : 06/09/2013

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Director executiv - Directia de Strategie si Investitii.

Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, ingineresti;
 • vechime in specialitatea studiilor - minimum 3 ani.
Concursul consta in proba scrisa si interviu.

<< < 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 > >>
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Decembrie 2019
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 12.12.2019
Numar total de vizitatori 6692429