Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 2
Proiecte in curs de implementare
PROIECTE DIN FONDURI STRUCTURALE
Denumire proiect :Cresterea performantei energetice a blocului M, strada Albatros nr. 1 din Municipiul Galati
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari Operatiunea A - Cladiri rezidentiale - SUERD, Cod SMIS: 122620
Durata proiect: 47 luni
Valoarea proiectului: 2.747.753,07 lei
Detalii proiect:
Obiectivul general al proiectului consta in sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galati ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivul specific al proiectului consta in cresterea performantei energetice a blocului de locuinte M, situat in str. Albatros nr. 1 din Municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii vietii locuitorilor, prin scaderea sub 90kWh/m2an a consumului specific de energie pentru incalzire.
Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 11.07.2018.
 Denumire proiect :Relocarea, reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie "Buna Vestire" Galati
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale
Durata proiect: 33 luni
Valoarea proiectului: 16.223.981,03 lei
Detalii proiect:
Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea sistemului de sanatate din Municipiul Galati prin cresterea accesibilitatii ofertei de servicii, eficientizarea sistemului de sanatate din municipiu, prin reducerea internarilor evitabile si prin accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta ambulatorie in cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Buna Vestire" Galati.
Obiectivele specifice ale proiectului: Relocarea ambulatoriului, inclusiv laboratorul de analize medicale si laboratorul de radiologie si imagistica medicala din Pavilion C si F, in Pavilionul A; Reabilitare si modernizarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Buna Vestire" Galati; Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Buna Vestire" Galati.
Cererea de finantare a fost depusa in MySMIS in data de 18.10.2018.
 Denumire proiect :Reabilitarea, extinderea si dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galati
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale.
Durata proiect: 32 luni
Valoarea proiectului: 14.545.756,73 lei
Detalii proiect:
Obiectivul general al proiectului consta in eficientizarea sistemului de sanatate, prin reducerea internarilor evitabile si prin accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta in cadrul ambulatoriului Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galati. Imbunatatirea serviciilor in ambulatoriu va avea un raspuns pozitiv de orientare a cazurilor fara complicatii catre serviciile specifice din ambulatoriu, cu rezultate considerabile in degrevarea costurilor sociale de spitalizare si a celor conexe, precum si imbunatatirea relatiei medic-pacient.
Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza reabilitarea, extinderea si dotarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galati.
Contractul de finantare a fost semnat in data de 07.11.2019.
 Denumire proiect :Urb-En-Pact: Urban Energy Pact - Faza I
Linie de finantare :URBACT III 2014-2020, Retele de Planificare a Actiunilor
Durata proiect: 6 luni
Valoarea proiectului: 110.038,15 euro, din care bugetul alocat Municipiului Galati este de 8.051,31 euro
Detalii proiect:
Obiectivul principal al proiectului consta in definirea planurilor locale de actiune pentru teritorii de tip zero net energy (ZNE) prin producerea si livrarea de energie din surse locale reglementate si regenerabile, prin implementarea unui sistem de energie care reuneste toti factorii interesati din acest tip de economie circulara, in special consumatorii inclusi in aceasta afacere echitabila, in regiunea vizata.
Contractul de finantare a proiectului a fost incheiat intre Partenerul Lider si Autoritatea de Management, in data de 15.11.2019.
Perioada de implementare a fazei I a proiectului este cuprinsa intre 02.09.2019 - 02.03.2020.
   In cadrul Programului URBACT III, proiectele sunt implementate in doua faze: faza I, cu durata de 6 luni, de dezvoltare a Aplicatiei finale pentru faza II, elaborarea Studiului de Referinta, identificarea Grupului Local URBACT de catre fiecare partener si doua reuniuni transnationale (inaugurala si finala). Dupa aprobarea Aplicatiei finale, faza II consta in implementarea propriu-zisa a proiectului si are o durata de 24 de luni.
  Proiectul reuneste 9 parteneri din 7 tari: Clermont Auvergne Metropole - Partener Lider si Metropole Rouen Normandia (Franta), Municipiul Galati (Romania), Asociatia Zonei Functionale Bialystok (Polonia), Comunitatea Intermunicipala Alto Minho (Portugalia), orasul Palma de Montechiaro si Agentia Nationala pentru Tehnologii Noi, Energie si Dezvoltare Economica Sustenabila (Italia), Municipiul Elefsina (Grecia), orasul Tampere (Finlanda).
  Partenerii proiectului sunt diferiti in ceea ce priveste locatia geografica, dimensiunea lor, profilul demografic, profilul industriei si experienta implementarii de masuri eficiente din punct de vedere energetic. Cele 7 natiuni europene reprezentate prin cei 9 parteneri au politici energetice distincte si mix energetic. Diversitatea partenerilor este un punct forte al proiectului.
Etapa I de implementare s-a derulat in perioada 02.09.2019 - 02.03.2020, proiectul fiind aprobat de catre Comitetul de Monitorizare URBACT III.
In data de 07.05.2020 s-a aprobat cea de-a doua etapa de implementare care va avea o durata de 24 luni si un buget total propus de 639.773,98 euro, respectiv 53.950 euro pentru Municipiul Galati.
 Denumire proiect :GRADINITA CU 8 SALI DE GRUPA NR. 40 CU PROGRAM NORMAL, TIGLINA II
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca, COD SMIS 122478
Durata proiect: 18 luni
Valoarea proiectului: 7.017.694,51 lei ( Valoare totala eligibila: 5.744.482,91 lei Contributia UAT Municipiul Galati: 114.889,69 lei si 1.273.211,60 lei cheltuieli neeligibile.
Detalii proiect:
Obiectivul general: Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie.
  Scopul proiectului consta in cresterea calitatii sistemului de invatamant prescolar si imbunatatirea infrastructurii in mediul urban prin imbunatatirea calitatii invatamantului si oferirea de conditii adecvate desfasurarii procesului instructiv-educativ. Importanta obiectivului de investitii deriva din necesitatea punerii la dispozitie a resurselor materiale necesare pentru asigurarea minimului de dotari si a spatiilor adecvate desfasurarii activitatilor educationale, impunandu-se astfel investitii pentru reabilitarea, imbunatatirea si echiparea infrastructurii educationale din invatamantul prescolar.
Obiective specifice:
  • Ridicarea nivelului educational la nivel de localitate si zona polarizata
  • Cresterea calitatii actului educational fara discriminari sociale, de rasa sau religie, etc.
  • Asigurarea conditiilor corespunzatoare desfasurarii procesului educational
Rezultate asteptate:
Constructia unei gradinite cu 8 sali de grupa cu program normal, regim de inaltime parter si doua etaje, cu 2 sali polifunctionale, 1 cabinet medical, loc de joaca, birouri, etc.
Functiunile care implica activitatea prescolarilor se desfasoara la parter si primul etaj. La etajul 2 sunt prevazute spatii conexe: birou director, cancelarie, grup sanitar personal, cabinet medical si spatii depozitare.
Dotarea obiectivului nou construit, atat cu spatii de joaca la exterior (un stand pentru copii cu dizabilitati, 4 standuri de joaca prevazute cu casute, leagane si tobogane, 2 gropi de nisip), cat si cu toate echipamentele si dotarile necesare desfasurarii unui proces instructiv-educativ de calitate, la interior (mese, scaune, birouri, dulapuri si vestiare, jocuri, videoproiectoare, laptopuri, ecrane de proiectie, imprimante, materiale didactice, etc.)
Numarul total de participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al proiectului va fi 160 de prescolari, impartiti in 8 sali de grupa.
Aceasta cladire va fi amplasata in municipiul Galati, cartier Tiglina II, aria construita va fi de 503,00 mp, aria desfasurata construita fiind de 1.250,00 mp, iar suprafata terenului este de 1.626,00 mp.
Pentru persoane cu dizabilitati este prevazuta o platforma hidraulica pentru accesul la parter. Pentru copii cu dizabilitati sunt prevazute si grupuri sanitare speciale.
Contractul de finantare a fost semnat in data de 23.12.2019.
 Denumire proiect :Regenerare urbana zona Uzina de apa nr. 1 (etapa I)
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Operatiunea Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile resedinta de jude?. Cod SMIS: 129530
Durata proiect: 53 luni
Valoarea proiectului: 19.330.158,88 lei
Detalii proiect:
Obiectivul principal al proiectului este reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiul Galati, prin investitii din fonduri nerambursabile si de la bugetul local, cu scopul de a realiza un obiectiv de interes public local si regional care sa participe la cresterea calitatii vietii in Municipiul Galati. Prin intermediul obiectivului se vor ameliora o serie de deficiente la nivelul teritoriului administrativ al municipiului, respectiv: regenerarea urbana coerenta a spatiilor neutilizate; nivelul scazut al cotei de spatiu verde pe locuitor; lipsa unor spatii de recreere active si socializare.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:
  • Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate;
  • Crearea de spatii de socializare si promenada;
  • Crearea de zone verzi generoase;
  • Crearea de zone active pentru activitati diverse.
Contractul de finantare a fost semnat in data de 01.04.2020.
 1 2 3 4 5 6 7 > >>
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Octombrie 2020
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


   
Site actualizat in data de : 29.10.2020
Numar total de vizitatori 7135961