Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 6
Proiecte in curs de implementare
PROIECTE DIN FONDURI STRUCTURALE
Denumire proiect :Regenerare urbana zona Uzina de apa nr. 1 (etapa I)
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Operatiunea Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile resedinta de jude?. Cod SMIS: 129530
Durata proiect: 53 luni
Valoarea proiectului: 19.330.158,88 lei
Detalii proiect:
Obiectivul principal al proiectului este reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiul Galati, prin investitii din fonduri nerambursabile si de la bugetul local, cu scopul de a realiza un obiectiv de interes public local si regional care sa participe la cresterea calitatii vietii in Municipiul Galati. Prin intermediul obiectivului se vor ameliora o serie de deficiente la nivelul teritoriului administrativ al municipiului, respectiv: regenerarea urbana coerenta a spatiilor neutilizate; nivelul scazut al cotei de spatiu verde pe locuitor; lipsa unor spatii de recreere active si socializare.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:
 • Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate;
 • Crearea de spatii de socializare si promenada;
 • Crearea de zone verzi generoase;
 • Crearea de zone active pentru activitati diverse.
Contractul de finantare a fost semnat in data de 01.04.2020.
 Denumire proiect :Reabilitarea Colegiului Tehnic "Traian Vuia" - Corp Scoala Galati
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Operatiunea Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca. Cod SMIS:121386
Durata proiect: 31 luni
Valoarea proiectului: 7.308.166,81 lei
Detalii proiect:
Obiectivul general al proiectului: reabilitare Colegiul Tehnic "Traian Vuia" - Corp Scoala vizeaza cresterea calitatii infrastructurii educationale, relevanta pentru piata fortei de munca din municipiul Galati.
Obiectivul specific: realizarea de lucrari de reabilitare precum si achizitionarea de mobilier scolar si calculatoare pentru corpul scoala din cadrul Colegiului Tehnic "Traian Vuia" din municipiul Galati, in scopul asigurarii unei pregatiri de specialitate intr-un mediu corespunzator celor 598 elevi inscrisi in unitatea de invatamant. Rezultatele asteptate in urma implementarii proiectului vizeaza asigurarea unui acces mai bun la educatie si rezultate educationale, corelat cu promovarea participarii pe piata fortei de munca.
Contractul de finantare a fost semnat in data de 29.11.2019.
 Denumire proiect :Anvelopare unitati de invatamant - Liceul Teoretic "Dunarea" Galati
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari Operatiunea B - Cladiri publice - SUERD. Cod SMIS: 121229.
Durata proiect: 34 luni
Valoarea proiectului: 2.076.066,94 lei
Detalii proiect:
Obiectivul general al proiectului: scaderea consumului de energie primara la cladirile publice si scaderea producerii de gaze cu efect de sera.
Obiectivul specific al proiectului: consta in cresterea performantei energetice a imobilului in care functioneaza Liceul Teoretic "Dunarea" din Municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental, a sanatatii elevilor si imbunatatirea calitatii actului educational, prin reducerea consumurilor pentru incalzire si scaderea sub 135 kW/m2 an a energiei consumate. In urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a cladirii.
Contractul de finantare a fost semnat in data de 21.02.2020.
 Denumire proiect :Modernizare linii tramvai si carosabil strazile Traian Vuia, Henri Coanda, George Cosbuc "tronson Henri Coanda - str. Alexandru Macelaru"
Linie de finantare :Finantare prin Axa prioritara 4, Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile, Prioritatea de investitii 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila (7 Regiuni)
Durata proiect: 62 luni
Valoarea proiectului: 104.373.966,18 LEI
Detalii proiect:
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sprijinirea dezvoltarii urbane prin imbunatatirea infrastructurii fizice de baza apartinand UAT Municipiul Galati.
Obiectivul specific al proiectului vizeaza reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Galati prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila al municipiului pe strazile Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918 astfel:
 • Reabilitarea caii de rulare a tramvaiului;
 • Reabilitarea si modernizarea statiilor de transport public de calatori;
 • Construirea sau modernizarea pistelor pentru biciclete si a trotuarelor precum si reabilitarea partii carosabile a infrastructurii rutiere;
 • Plantarea de arbori si arbusti, realizarea de inierbari.
  Contractul de finantare a fost semnat in data de 10.09.2019.
 Denumire proiect :Extinderea instrumentelor de management al performantei la nivelul Primariei Municipiului Galati prin implementarea CAF
Linie de finantare :Axa prioritara 2 Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectiv specific 2.1. Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP, Cod SIPOCA 679 / Cod SMIS2014 128555.
Durata proiect: 12 luni
Valoarea proiectului: 233.505,98 lei (valoarea eligibila nerambursabila 228.835,86 lei, contributia proprie a beneficiarului 4.670,12 lei)
Detalii proiect:
Obiectivul general al proiectului:
Consolidarea capacitatii administrative a Unitatii administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Galati pentru sustinerea unui management performant prin introducerea si utilizarea instrumentului CAF aplicabil administratiei locale, in concordanta cu "Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice 2016-2020"
Obiectivele specifice ale proiectului:
 • Implementarea si utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice) la nivelul UAT Municipiul Galati pentru cresterea performantei in administratia publica locala si imbunatatirea serviciilor publice pentru comunitate.
 • Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor unui numar de 45 de persoane de la nivelul UAT Municipiul Galati in vederea utilizarii unui management al calitatii si performantei la nivelul autoritatii publice locale.
Rezultate asteptate:
 • Introducerea unui sistem modern de management la nivelul Primariei Municipiului Galati;
 • Cresterea capacitatii personalului Primariei Municipiului Galati si alesilor locali, in vederea asigurarii unui management eficient al calitatii si al serviciilor furnizate cetatenilor. Intarirea nivelului de cunostinte si de bune practici in ce priveste managementul calitatii prin organizarea unui schimb de experienta la nivel national si international.
  Grupul tinta este alcatuit din 45 de persoane (personal din autoritatile si institutiile publice locale - personal de conducere si de executie si alesi locali).
  Contractul de finantare a fost semnat in data de 13.08.2019.
 Denumire proiect :Achizitie mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Galati
Linie de finantare :Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, realizat in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ordin de finantare nr. 4588/10.07.2019. Cod SMIS 128117
Durata proiect: 48 luni
Valoarea proiectului: 95.943.800 lei
Detalii proiect:
Obiectivul general: imbunatatirea transportului public in Municipiul Galati prin achizitia de material rulant de tip tramvai pe rutele de transport public selectate, printr-o abordare integrata bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD). Acest obiectiv implica reducerea emisiilor de carbon si cresterea atractivitatii transportului public in comun, prin asigurarea de conditii superioare (vehicule moderne, echipate cu motoare de tractiune si cutii de angrenaj prevazute cu sisteme pentru reducerea zgomotului si a vibratiilor, cu facilitati STI - sisteme tehnice inteligente), respectiv prin oferirea alternativelor de transport, descurajarea deplasarilor cu autoturismul personal si cresterea numarului de persoane care vor utiliza transportul public.
Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza un transport public in sistem integrat, eficient si accesibil, prin achizitionarea a 10 tramvaie noi, care vor fi utilizate pentru furnizarea serviciilor de transport public local prin intermediul operatorului local, pentru Ruta 39 Galati, in lungime de 18,0 km, ruta diametrala nord - sud ce se desfasoara in vestul orasului, conectand cele mai mari cartiere de locuinte cu platforma industriala din nord.
Tramvaiele vor avea o capacitate de transport totala de minim 100 locuri, respectiv 6 persoane/m2 (calculate la 0,167 m2/calator in picioare) din care minim 32 pe scaune fixe, nerabatabile, din care minim 6 accesibile din low floor, plus vatmanul si vor indeplini conditiile speciale de fiabilitate, securitate, confort, protectie ambientala la nivelul normelor europene actuale. Din punct de vedere constructiv, tramvaiele vor fi unidirectionale, cu podea 100% coborata pe toata suprafata destinata pasagerilor, cu facilitati (rampe/rampa) pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor si a persoanelor cu mobilitate redusa.
Contractul de finantare a fost semnat in data de 10.07.2019.
 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Noiembrie 2020
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


   
Site actualizat in data de : 25.11.2020
Numar total de vizitatori 7151879