Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 4
Regulament privind vanzarea bunurilor imobile, teren cu constructii bunuri proprietatea privata al mun. G...     
   Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati "Regulamentul privind procedura de vanzare a bunurilor imobile, teren cu constructii bunuri proprietatea privata al municipiului Galati".
   In cadrul procedurii de elaborare a proiectelor de acte normative, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata in anul 2013, supunem spre dezbatere publica proiectul de hotarare mai sus mentionat.
  Facem precizarea ca Proiectul de hotarare, Regulamentul si expunerea de motive pot fi consultate pe site-ul nostru, precum si la sediul Centrului de informare pentru cetateni din Str. Fraternitatii nr. 1.
  Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare a persoanelor interesate, pot fi depuse zilnic la sediul Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 38, pentru persoana responsabila cu societatea civila sau pot fi transmise pe e-mail: Comunicare pana la data de 17.04.2015.
Data postare: 17.03.2015
Regulament privind circulatia in municipiul Galati a autovehiculelor si utilajelor cu masa totala mai mar...     

Regulamentul privind circulatia in municipiul Galati a autovehiculelor si utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind " Regulamentul privind circulatia in municipiul Galati a autovehiculelor si utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone ".
  In cadrul procedurii de elaborare a proiectelor de acte normative, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata in anul 2013, supunem spre dezbatere publica proiectul de hotarare.
  Facem precizarea ca Proiectul de hotarare, Raportul de specialitate si Expunerea de motive pot fi consultate pe site si la sediul Centrului de informare pentru cetateni din str. Fraternitatii nr. 1.
   Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare a persoanelor interesate, pot fi depuse zilnic la sediul Primariei Municipiului Galati din str. Domneasca nr. 38, pentru persoana responsabila cu societatea civila, transmise pe e-mail: Comunicare sau prin posta, pana la data de 25.03.2015.

Data postare: 24.02.2015
Proiect privind bugetul general de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Municipiul Galati     

Proiect privind bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Municipiul Galati

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind " Aprobarea bugetului general de venituri si chetuieli pe anul 2015 pentru Municipiul Galati ".
  In cadrul procedurii de elaborare a proiectelor de acte normative, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata in anul 2013, supunem spre dezbatere publica proiectul de hotarare.
  Facem precizarea ca Proiectul de hotarare, Raportul de specialitate si Expunerea de motive pot fi consultate pe site si la sediul Centrului de informare pentru cetateni din str. Fraternitatii nr. 1.
   Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare a persoanelor interesate, pot fi depuse zilnic la sediul Primariei Municipiului Galati din str. Domneasc? nr. 38, pentru persoana responsabila cu societatea civila, transmise pe e-mail: Comunicare sau prin posta, pana la data de 20.02.2015.
  Precizam ca termenul stabilit pentru depunerea si primirea sugestiilor de la cei interesati a fost modificat cu data de 20.01.2015.

Data postare: 09.01.2015
Strategia de alimentare cu energie termica a municipiului Galati       

STRATEGIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA
a municipiului Galati

Scopul si ipotezele de realizare a prezentei strategii
     Prezenta lucrare reprezinta strategia de alimentare cu energie termica a locuitorilor Municipiului Galati - denumiti consumatori urbani - si a agentilor economici asimilati consumatorilor urbani.
  Alimentarea cu energie termica a consumatorilor urbani si a celor asimilati acestora, este definita in prezenta lucrare ca fiind alimentarea cu energie termica sub forma de apa calda pentru incalzire in timpul sezonului de iarna - si pentru prepararea apei calde de consum pe toata durata anului.
  In sensul general, strategia reprezinta un plan de actiune pentru atingerea unor obiective pe termen lung. Realizarea unei strategii este conditionata de cunoasterea concreta a doua elemente esentiale:
 • situatia existenta la momentul stabilirii obiectivelor;
 • obiectivele urmarite.
  Strategia contureaza modul de actiune pentru atingerea obiectivelor, plecand de la o situatie prezenta si tinand seama de orizontul de timp, resursele disponibile, resursele necesare si restrictiile existente.
  Pe baza caracteristicilor generale prezentate mai sus, realizarea unei strategii locale de alimentare cu energie termica trebuie sa porneasca de la cunoasterea situatiei existente a SACC (la momentul elaborarii strategiei):
 • cunosterea performantelor tehnice, economice si de mediu ale SACC;
 • legislatia si reglementarile in domeniul energiei si alimentarii cu caldura;
 • reglementarile in vigoare din punctul de vedere al protectiei mediului;
 • resursele primare clasice si R.E.R., disponibile pe plan local.
  Obiectivele strategiei trebuie sa tina seama atat de prevederile legislative in vigoare (cele cu referinta directa la alimentarea cu energie termica si cele generale specifice energiei si mediului care prin continut se adreseaza alimentarii cu energie termica) cat si de cerintele serviciului public de alimentare cu energie termica care trebuie indeplinite conform legislatiei in vigoare (legea 325/2005 si legea 51/2006).
  Orizontul de timp pentru strategia de alimentare cu energie termica, denumit perioada de studiu se considera egal cu durata de viata a echipamentelor de producere a energiei termice, maxim 20 ani. Solutia optima rezulta din analiza tehnico-economica a fiecarei solutii analizate.

Data postare: 29.12.2014
Regulament privind finantarea nerambursabila de la bugetul local al municipiului Galati a structurilor sp...     

Propunere regulament privind finantarea nerambursabila de la bugetul local
al municipiului Galati a proiectelor/programelor structurilor sportive

Dispozitii generale
  1. Finantarea nerambursabila din fonduri publice alocate de la bugetul local al municipiului Galati a proiectelor sportive se face in acord cu principiile stabilite prin strategia de dezvoltare a municipiului Galati 2014 - 2020, in temeiul legislatiei prevazute in ANEXA I (Legislatie).
  2. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice de la bugetul local al municipiului Galati pentru urmatoarele categorii de proiecte:
 • sustinerea financiara a actiunilor/activitatilor interne si internationale a structurilor sportive din municipiul Galati;
 • sustinerea evenimentelor sportive de interes local, national si international organizate in municipiul Galati;
  3. In intelesul prezentului Regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
 • activitate generatoare de profit - activitate care produce profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;
 • autoritate finantatoare - Municipiul Galati;
 • beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabila in urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte;
 • cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finantarea nerambursabila, conform legislatiei in vigoare;
 • contract de finantare nerambursabila - contract incheiat, in conditiile legii, intre o municipiul Galati denumita in continuare autoritate finantatoare si un beneficiar;
 • finantare nerambursabila - alocare financiara directa din fonduri publice locale, in vederea desfasurarii de catre persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public general, regional sau local;
 • fonduri publice - sume alocate din bugetul local al Municipiului Galati;
 • solicitant - persoana juridica fara scop patrimonial - clubul sportiv de drept privat fara scop lucrativ si asociatia pe ramura de sport - sau institutia de drept public care depune o propunere de proiect.
 • structura sportiva - sunt asociatii de drept privat, formate din persoane fizice sau juridice, constituite in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive.

Data postare: 04.12.2014
<< < 6 7 8 9 10 11 12
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
August 2019
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


 
 
Site actualizat in data de : 23.08.2019
Numar total de vizitatori 6474300