Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 2
IMPORTANT !!

  Solicitarea, insotita de documentele necesare, se poate depune la Registratura Generala a Municipiului Galati situată pe str. Domneasca nr. 54 sau se poate trimite pe urmatoarea adresa de e-mail: Sesizari.

  Plata taxei pentru eliberarea avizului edilitar sau a permisului de libera trecere se poate efectua in numerar la casieria Primariei municipiului Galati cu sediul pe str. Domneasca nr. 54 sau prin Ordin de plata in contul deschis la Trezoreria Municipiului Galati: RO35TREZ30621360250XXXXX; CUI 3814810

COMISIA MUNICIPALA PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI - documente necesare obtinere aviz

In vederea obtinerii avizului impus prin Certificatul de urbanism

 • Cerere
 • Plan de incadrare in zona (scara minim 1:50)
 • Plan de management a traficului insotit de plansa cu semnalizarea rutiera verticala si orizontala;
 • Certificatul de urbanism pentru obiectivul ce se doreste a fi realizat - copie;
 • Memoriul tehnic a proiectului pentru obiectivul ce se doreste a fi realizat - copie

In vederea organizarii evenimentelor in baza Legii nr. 60/1991 - privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

 • Cerere
 • Planul desfasurarii evenimentului: denumirea evenimentului, motivul pentru care se desfasoara, durata (ziua, intervalul orar), locatia, masurile dispuse pentru siguranta participantilor;
 • Plan de management a traficului, in conformitate cu O.U.G. 195/2002 - privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; H.G. 1391/2006 - privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 si 60/1991 - privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice.

BIROUL REPARATII STRAZI - documente necesare obtinere aviz

In vederea obtinerii acordului impus prin Certificatul de urbanism

 • Cerere;
 • Certificat de urbanism - copie;
 • Plan de încadrare in zona (scara minima 1:50);
 • Plan de situatie a locatiei unde urmeaza sa se execute lucrarea (scara minima 1:50);
 • Memoriul tehnic justificativ aferent lucrarilor de desfacere si refacere a terenului in zonele afectate, intocmit in conformitate cu prevederile HCL 489/31.10.2013 privind aprobarea Regulamentului privind executarea lucrarilor care presupun interventii la retelele subterane aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galati - copie.

In vederea obtinerii Avizului preliminar pentru executarea lucrarilor programate care afecteaza suprafete din carosabil, trotuar sau spatiul verde, intocmit in conformitate cu HCL 489/31.10.2013:

 • Cerere;
 • Autorizatie de construire - copie;
 • Plan de incadrare in zona (scara minima 1:50);
 • Plan de situatie a locatiei unde urmeaza sa se execute lucrarea (scara minima 1:50);

In vederea obtinerii Avizului edilitar pentru executarea lucrarilor programate care afecteaza suprafete din carosabil, trotuar sau spatiul verde, intocmit in conformitate cu HCL 489/31.10.2013:

 • Cerere (se va preciza suprafata totala din domeniul public/privat al municipiului Galati, care va fi ocupata pe perioada executiei lucrarilor si durata executiei – numar de zile);
 • Act identitate reprezentant legal - copie;
 • Certificat inregistrare la Oficiul Registrului Comertului (pentru persoane juridice) - copie;
 • Autorizatie de construire - copie;
 • Plan de situatie a locatiei unde urmeaza sa fie executata lucrarea (scara minima 1:50);
 • Grafic executie lucrari;
 • Contract de prestari servicii, incheiat cu o firma specializata in domeniul refacerii infrastructurii rutiere, in vederea aducerii terenului la starea initiala - copie;
 • Avizul preliminar eliberat de catre Politia municipiului Galati - Biroul Rutier - copie;
 • Planul de control avizat de Inspectoratul Teritorial in Constructii (dupa caz) - copie;
 • Detaliu de refacere a sistemului rutier;
 • Dovada platii privind achitarea taxei de ocupare a domeniului public (nr.zile x mp suprafata ocupata x 1,2 lei) - copie;
 • Dovada platii privind contravaloarea avizului (45 lei) - copie;

In vederea obtinerii Avizului edilitar pentru executarea lucrari executate in regim de avarie care afecteaza suprafete din carosabil, trotuar sau spatiul verde, intocmit în conformitate cu HCL 489/31.10.2013

 • Cerere (se va preciza suprafata totala din domeniul public/privat al municipiului Galati, care va fi ocupata pe perioada executiei lucrarilor si durata executiei - numar de zile);
 • Plan de situatie a locatiei unde urmeaza sa fie executata lucrarea (scara minima 1:50);
 • Dovada platii privind achitarea taxei de ocupare a domeniului public (nr.zile x mp suprafata ocupata x 1,2 lei) - copie;
 • Dovada platii privind contravaloarea avizului (45 lei) – copie;

In vederea obtinerii Autorizatiei de executie

BIROUL SIGURANTA CIRCULATIEI - documente necesare obtinere aviz

In vederea obtinerii Avizului impus prin Certificatul de urbanism:

 • Cerere;
 • Plan de incadrare in zona (scara minima 1:50);
 • Plan de management a traficului insotit de plansa cu semnalizarea rutiera verticala si orizontala;
 • Certificatul de urbanism pentru obiectivul ce se doreste a fi realizat - copie;
 • Memoriul tehnic a proiectului pentru obiectivul ce se doreste a fi realizat - copie.

In vederea obtinerii Permisului de Libera Trecere conform prevederilor HCL 91/2019

 • Cerere;
 • Certificat inmatriculare autovehicul sau carte de identitate autovehicul - copie;
 • Dovada platii taxei pentru eliberarea permisului de libera trecere - copie.
*Tarifele cu suma ce trebuie achitata pentru eliberarea permiselor de libera trecere, pot fi consultate accesand urmatorul link: Tarife permis libera trecere

In vederea atribuirii unui loc de parcare gratuit pentru persoane cu handicap, in conformitate cu art. 65 alin (5) din Legea nr. 448/6.12.2006 (*republicata) - privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:

 • Cerere;
 • Act identitate din care sa reiasa ca domiciliaza la adresa unde se doreste atribuirea unui loc de parcare gratuit - copie;
 • Certificat de inmatriculare a autovehiculului - copie;
 • Certificat de incadrare in grad de handicap - copie;
 • Card-legitimatie persoana cu handicap (se obtine de la sediul primariei de pe str. Traian bl. A4 - Serviciul Autoritate Tutelara) - copie;
 • Acte doveditoare din care sa reiasa ca are calitatea de tutore a persoanei cu handicap (dupa caz) - copie.

Lista strazilor cu circulatia permisa/interzisa pentru auto cu masa > 3,5 tone

Lista strazi

BIROUL SEMAFORIZARE - documente necesare obtinere aviz

In vederea obtinerii Avizului impus prin Certificatul de urbanism:

 • Cerere;
 • Certificat de urbanism - copie;
 • Memoriul tehnic a proiectului pentru obiectivul ce se doreste a fi realizat - copie;
 • Plan de incadrare in zona (scara minima 1:50) - copie;
 • Plan de situatie proiectat (scara minima 1:50) - copie;
 • Plan de management a traficului insotit de plansa cu semnalizarea rutiera verticala si orizontala.
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Septembrie 2020
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 23.09.2020
Numar total de vizitatori 7110084