Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 1
Lista documentelor de interes public
I. DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA SI LUCRARI PUBLICE

  SERVICIUL INVESTITII
 • Programul anual de investitii
 • Planul anual de reparatii imobile
 • Planul anual de reparatii unitati de invatamant
  BIROUL DE COORDONARE LUCRARI SI INTERVENTII
 • situatii de lucrari
 • caiete de sarcini
  DIRECTIA DE PROIECTE SI FINANTARI EXTERNE
 • Strategia de Dezvoltare a Municipiului Galati 2016 - 2025
 • Planul de Mobilitate Urbana Durabila Galati
 • Planul de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Galati
 • Situatia proiectelor cu finantare nerambursabila.
II. DIRECTIA FINANCIAR CONTABILITATE

 • Serviciul datoriei publice locale
 • Gradul de indatorare.
 • Registrul datoriei publice locale
 • Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct
 • Bilantul contabil
 • Bugetul municipiului
III. DIRECTIA GENERALA IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE

SERVICIUL URMARIRE SI EXECUTARE SILITA, AMENZI
 • Anunt privind vanzarea pentru bunuri mobile/imobile, in limitele prevazute de Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala;
 • Anunt colectiv de publicare somatii si titluri executorii, in limitele prevazute de Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala;
 • Anunt comunicare acte administrative prin publicitate, in limitele prevazute de Codul Fiscal si Codul de Procedură Fiscala;
 • Notificari persoane fizice / persoane juridice, in limitele prevazute de Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala;
SERVICIUL INCHIRIERI, CONCESIUNI SI VANZARI TERENURI, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI
 • Caiete de sarcini
IV. DIRECTIA GENERALA RELATII PUBLICE EVENIMENTE PUBLICE SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

DEPARTAMENT RELATII EXTERNE SI PROTOCOL
 • acorduri cu orasele infratite cu Municipiul Galati;
DIRECTIA RELATII PUBLICE
SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL, GHISEU UNIC
 • raportul anual privind accesul la informatiile de interes public;
 • raportul anual privind modul de solutionare al petitiilor;
BIROUL INVATAMANT, CULTURA, TURISM, AGREMENT, SPORT, CULTE, SANATATE SI EVENIMENTE
 • registru O.N.G.-uri cu finantare de la Primaria Municipiului Galati, conform cu O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
V. DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA
 • Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Galati;
VI. INSTITUTIA ARHITECT SEF

SERVICIUL STRATEGIE SI DEZVOLTARE URBANA
Compartiment P.U.G./P.U.Z./P.U.D.
 • Documentatii de urbanism initiate de autoritatea administratiei publice locale (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.);
 • Documentatii de urbanism initiate de investitori privati (P.U.Z., P.U.D.);
 • Propuneri de proiecte si regulamente in domeniul dezvoltarii urbane;
Compartiment Nomenclatura Urbana
 • Nomenclatura stradala din municipiului Galati
Compartiment Banca de Date - GIS
 • Delimitarea Sectiilor de Votare in municipiul Galati;
 • Harta de zgomot ambiental a municipiului Galati si rapoartele de specialitate;
 • Planul de actiune impotriva zgomotului la nivelul municipiului Galati.
DIRECTIA AUTORIZARI CONSTRUCTII
 • Lista certificatelor de urbanism;
 • Lista autorizatiilor de construire/desfiintare.
VII. CABINET PRIMAR

BIROUL RESURSE UMANE SI SALARIZARE
 • Organigrama;
 • Statul de functii nenominal;
 • Declaratii de avere si de interese ale personalului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Galati si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, cu exceptia informatiilor cu caracter personal.
BIROU AUDIT INTERN
 • Normele metodologice proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern la nivelul Municipiului Galati;
 • Carta auditului public intern;
 • Planurile multianuale si anuale de audit public intern;
 • Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern desfasurata la nivelul Municipiului Galati.
BIROUL DE MANAGEMENTUL CALITATII SI CONTROL INTERN
 • Declaratia de politica si angajamentul Primarului municipiului Galati in domeniul integrat calitate-mediu;
 • Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu;
COMPARTIMENT GUVERNANTA CORPORATISTA
 • Raportul anual privitor la intreprinderile publice aflate in subordine, in coordonare, sub autoritate ori in portofoliu;
BIROU ACHIZITII PUBLICE
 • Extras programul anual al achizitiilor publice, conform legislatiei aplicabile in domeniul achizitiilor publice
 • Dosarul achizitiei publice, cu exceptia informatiilor confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile in domeniul achizitiilor publice
VIII. SECRETAR

 • acte administrative cu caracter normativ (Hotarari ale Consiliului Local Galati si Dispozitii ale Primarului)e
BIROUL REGISTRUL AGRICOL
Registrul agricol:
 • oferta de vanzare si lista preemptorilor la vanzarea terenurilor din extravilanul municipiului Galati, conform prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan;
Arhiva
 • nomenclator arhivistic
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Iulie 2020
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 03.07.2020
Numar total de vizitatori 7044368