Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 1
Lista documentelor de interes public
I. DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA SI LUCRARI PUBLICE

  SERVICIUL INVESTITII
 • Programul anual de investitii
 • Planul anual de reparatii imobile
 • Planul anual de reparatii unitati de invatamant
  BIROUL DE COORDONARE LUCRARI SI INTERVENTII
 • situatii de lucrari
 • caiete de sarcini
  DIRECTIA DE PROIECTE SI FINANTARI EXTERNE
 • Strategia de Dezvoltare a Municipiului Galati 2016 - 2025
 • Planul de Mobilitate Urbana Durabila Galati
 • Planul de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Galati
 • Situatia proiectelor cu finantare nerambursabila.
II. DIRECTIA FINANCIAR CONTABILITATE

 • Serviciul datoriei publice locale
 • Gradul de indatorare.
 • Registrul datoriei publice locale
 • Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct
 • Bilantul contabil
 • Bugetul municipiului
III. DIRECTIA GENERALA IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE

SERVICIUL URMARIRE SI EXECUTARE SILITA, AMENZI
 • Anunt privind vanzarea pentru bunuri mobile/imobile, in limitele prevazute de Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala;
 • Anunt colectiv de publicare somatii si titluri executorii, in limitele prevazute de Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala;
 • Anunt comunicare acte administrative prin publicitate, in limitele prevazute de Codul Fiscal si Codul de Procedură Fiscala;
 • Notificari persoane fizice / persoane juridice, in limitele prevazute de Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala;
SERVICIUL INCHIRIERI, CONCESIUNI SI VANZARI TERENURI, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI
 • Caiete de sarcini
IV. DIRECTIA GENERALA RELATII PUBLICE EVENIMENTE PUBLICE SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

DEPARTAMENT RELATII EXTERNE SI PROTOCOL
 • acorduri cu orasele infratite cu Municipiul Galati;
DIRECTIA RELATII PUBLICE
SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL, GHISEU UNIC
 • raportul anual privind accesul la informatiile de interes public;
 • raportul anual privind modul de solutionare al petitiilor;
BIROUL INVATAMANT, CULTURA, TURISM, AGREMENT, SPORT, CULTE, SANATATE SI EVENIMENTE
 • registru O.N.G.-uri cu finantare de la Primaria Municipiului Galati, conform cu O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
V. DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA
 • Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Galati;
VI. INSTITUTIA ARHITECT SEF

SERVICIUL STRATEGIE SI DEZVOLTARE URBANA
Compartiment P.U.G./P.U.Z./P.U.D.
 • Documentatii de urbanism initiate de autoritatea administratiei publice locale (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.);
 • Documentatii de urbanism initiate de investitori privati (P.U.Z., P.U.D.);
 • Propuneri de proiecte si regulamente in domeniul dezvoltarii urbane;
Compartiment Nomenclatura Urbana
 • Nomenclatura stradala din municipiului Galati
Compartiment Banca de Date - GIS
 • Delimitarea Sectiilor de Votare in municipiul Galati;
 • Harta de zgomot ambiental a municipiului Galati si rapoartele de specialitate;
 • Planul de actiune impotriva zgomotului la nivelul municipiului Galati.
DIRECTIA AUTORIZARI CONSTRUCTII
 • Lista certificatelor de urbanism;
 • Lista autorizatiilor de construire/desfiintare.
VII. CABINET PRIMAR

BIROUL RESURSE UMANE SI SALARIZARE
 • Organigrama;
 • Statul de functii nenominal;
 • Declaratii de avere si de interese ale personalului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Galati si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, cu exceptia informatiilor cu caracter personal.
BIROU AUDIT INTERN
 • Normele metodologice proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern la nivelul Municipiului Galati;
 • Carta auditului public intern;
 • Planurile multianuale si anuale de audit public intern;
 • Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern desfasurata la nivelul Municipiului Galati.
BIROUL DE MANAGEMENTUL CALITATII SI CONTROL INTERN
 • Declaratia de politica si angajamentul Primarului municipiului Galati in domeniul integrat calitate-mediu;
 • Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu;
COMPARTIMENT GUVERNANTA CORPORATISTA
 • Raportul anual privitor la intreprinderile publice aflate in subordine, in coordonare, sub autoritate ori in portofoliu;
BIROU ACHIZITII PUBLICE
 • Extras programul anual al achizitiilor publice, conform legislatiei aplicabile in domeniul achizitiilor publice
 • Dosarul achizitiei publice, cu exceptia informatiilor confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile in domeniul achizitiilor publice
VIII. SECRETAR

 • acte administrative cu caracter normativ (Hotarari ale Consiliului Local Galati si Dispozitii ale Primarului)e
BIROUL REGISTRUL AGRICOL
Registrul agricol:
 • oferta de vanzare si lista preemptorilor la vanzarea terenurilor din extravilanul municipiului Galati, conform prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan;
Arhiva
 • nomenclator arhivistic
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Septembrie 2020
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 23.09.2020
Numar total de vizitatori 7108162