ROMANIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI
Str. Domneasca nr. 54 Galati
Tel/fax: +40 236 307799
E-mail: main@primariagalati.ro
Internet: www.primariagalati.ro
Institutia Arhitect Sef
Ghid privind procedura de folosire si utilizare a acordurilor unice

  Secretariatul Comisiei de Acorduri Unice s-a constituit in conformitate cu art. 8, 20, 21 si 25 din normele metodologice de aplicare a Legii 50 / 1991 si H.C.L. nr. 608/ 20.11.2003, in cadrul Institutiei Arhitect Sef si a fost abilitat sa preia documentatiile, sa intocmeasca borderourile pe specialitati si cele corespunzatoare fiecarui avizator si sa le prezinte in plenul Comisiei de Acorduri Unice in scopul obtinerii Acordului Unic (cu valoare de aviz , elaborat in baza concluziilor si propunerilor rezultate ca urmare a examinarii documentatiilor tehnice depuse).
  Prin certificatul de urbanism autoritatea emitenta stabileste avizele necesare pentru emiterea autorizatiei de construire.
 • Acordul unic reprezinta documentul cu valoare de aviz insumand avizele favorabile de la administratorii, respectiv furnizorii de utilitati urbane precum si institutiile descentralizate prevazute de lege.
 •   Structura Primariei Municipiului Galati a permis preluarea dupa modelul ghiseului unic, documentatia legala in vederea emiterii acestui acord, astfel incat plata taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor si autorizatiilor se face la o singura casierie conform reglementarilor alin. 8, art. 77, Ordinul Ministrului Transportului, Constructiilor si Turismului nr. 1430/2005, la sediul Primariei din str. Fraternitatii, nr. 1 sau cu ordin de plata.
    Fisele tehnice pentru obtinerea avizelor, necesare In vederea emiterii Acordului Unic, sunt puse la dispozitia solicitantilor, contra cost prin grija autoritatii emitente.
    In vederea avizarii, proiectantul completeaza fisele tehnice pe propria raspundere, cu datele proiectului si In conformitate cu cerintele fiecarui avizator.
  Fisele tehnice sunt semnate de arhitect cu drept de semnatura abilitat potrivit prevederilor legale.
    Pentru obtinerea avizelor de la avizatori este necesar ca solicitantul sa depuna la registratura Primariei din str. Fraternitatii, nr. 1, cerere acord unic completata de solicitant, copie certificat de urbanism, fisele tehnice completate, documentatia necesara obtinerii avizelor specificata pe spatele fiecarei fise tehnice la punctul 2, dovada achitarii taxelor pentru obtinerea avizelor si taxa acord unic.
    Pentru avizare administratorii, respectiv furnizorii de utilitati urbane, precum si institutiile descentralizate prevazute de lege, analizeaza documentatiile In cadrul Comisiei de Acorduri Unice In baza borderourilor corespunzatoare fiecarui avizator, prezentate de Secretariat. La solicitarea membrilor Comisiei de Acorduri Unice , proiectantul sau consultantul poate fi convocat de Secretariat si se prezinta la Comisia de Acorduri Unice , pentru a furniza eventualele elemente suplimentare.
    Documentatia supusa analizarii si avizarii se returneaza cu data si nr. de inregistrare in urmatoarele situatii :
 • documentatie incompleta sau Intocmita fara respectarea cerintelor avizatorului;
 • proiectantul nu se prezinta la prima sedinta care urmeaza solicitarii Comisiei de Acorduri Unice;
 • unul sau mai multi avizatori precizeaza In fisele tehnice conditiile de natura sa aduca modificari de solutie.
 •   In aceasta situatie termenul de analiza curge din momentul redepunerii documentatiei.Obiectiile avizatorilor la fisele tehnice sau la documentatii sunt motivate In scris sau telefonic, inclusiv modalitatile de rezolvare. Termenul de emitere a acordului unic este de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
    Avizele care fac parte din acordul unic sunt:
 • SC APA CANAL SA
 • SC APATERM SA
 • SC ELECTRICA SA
 • SC DISTRIGAZ SA
 • SC ELECTROCENTRALE SA
 • SC ROMTELECOM SA
 • INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "EREMIA GRIGORESCU" - SECURITATEA LA INCENDIU
 • INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "EREMIA GRIGORESCU" - PROTECTIE CIVILA
 • DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEDICINA PREVENTIVA
 • AGENTIA DE MEDIU.
 • Acte si documente necesare :
  Fise tehnice
    Fisele tehnice privind acordul unic se pot gasi pe site-ul HTTP://WWW.PRIMARIA.GALATI.RO in cadrul sectiunii de FORMULARE ON-LINE
  Taxe avizare
  SC ELECTROCENTRALE SA
 • Valoarea taxei de avizare este de 26,25 lei/aviz
 • Modalitatea de achitare a taxei :
 • CONT RO25RNCB2700000000110001 deschis la BCR Galati
 • numerar la Casieria Unica din str.Fraternitatii nr.1
 • SC ELECTRICA SA
 • Valoarea taxei de avizare este de 65,45 lei
 • Pentru modernizare strada, retele edilitare stradale este de 92.106 lei
 • Modalitatea de achitare a taxei :
 • CONT RO66RNCB2700000000040102 deschis la BCR – S.J. Galati
 • numerar la Casieria Unica din str.Fraternitatii nr.1
 • S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. BUCURESTI
 • Valoarea taxei de avizare pentru constructii (persoane fizice si juridice) este de 7,91 Euro + TVA
 • Valoarea taxei de avizare pentru bransamente/racorduri (persoane juridice) este de 7,91 E + TVA
 • Valoarea taxei de avizare pentru bransamente/racorduri (persoane fizice ) este de 2,35 E + TVA
 • Modalitatea de achitare a taxei :
 • CONT RO98BPOS18003001131ROL01 deschis la BCR – S.J. Galati
 • numerar la Casieria Unica din str.Fraternitatii nr.1
 • GRUPUL DE POMPIERI GALATI
 • Valoarea taxei de avizare la categoriile de constructii enumerate de H.G. 448/2002 este de 142,8 lei
 • Valoarea taxei de avizare la categoriile de constructii enumerate de H.G. 525/1996 este de 50 lei
 • Modalitatea de achitare a taxei :
 • CONT RO21TREZ3065032XXX000360 deschis la Trezoreria Galati – 3655870
 • numerar la Casieria Unica din str.Fraternitatii nr.1
 • PROTECTIE CIVILA HCL nr.77/30.03.2004
 • Valoarea taxei de avizare pentru constructiile care se avizeaza fara obligativitatea de a fi prevazute cu adapost de protectie civila este de 12 lei
 • Valoarea taxei de avizare pentru constructiile care se avizeaza cu obligativitatea de a fi prevazute cu adapost de protectie civila este de 35 lei
 • Modalitatea de achitare a taxei :
 • CONT RO35TREZ30621360250XXXXX deschis la Trezoreria Galati
 • numerar la Casieria Unica din str.Fraternitatii nr.1
 • DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GALATI
 • Valoarea taxei de avizare pentru un aviz de extindere este de 20 lei
 • Valoarea taxei de avizare pentru un aviz de constructie este de 50 lei
 • Valoarea taxei de avizare pentru un aviz de amenajare este de 50 lei
 • Valoarea taxei de avizare pentru un aviz de amplasare este de 20 lei
 • Modalitatea de achitare a taxei :
 • CONT RO61TREZ30620160103XXXXX deschis la Trezoreria Galati - 11314530
 • numerar la Casieria Unica din str.Fraternitatii nr.1
 • SC APA CANAL SA
  AVIZARE
 • Valoarea taxei de avizare pentru un aviz amplasament in zone cu doua utilitati este de 117,48 lei
 • Valoarea taxei de avizare pentru un aviz amplasament in zone cu o utilitate este de 69,86 lei
 • Valoarea taxei de avizare pentru un aviz pentru asigurare doua utilitati este de 134,01 lei
 • Valoarea taxei de avizare pentru un aviz pentru asigurare o utilitate este de 77,91 lei
 • Valoarea taxei de avizare pentru un aviz pentru asigurare doua utilitati prin CTE este de 340,68 lei
 • Valoarea taxei de avizare pentru un aviz pentru asigurare o utilitate prin CTE este de 248,63 lei
 • Valoarea taxei de avizare pentru un aviz amplasament in zone cu doua utilitati prin CTE este de 248,3 lei
 • Valoarea taxei de avizare pentru un aviz amplasament in zone cu o utilitate prin CTE este de 183,95 lei

 • REAVIZARE
 • Valoarea taxei de reavizare pentru un aviz amplasament in zone cu doua utilitati este de 97,79 lei
 • Valoarea taxei de reavizare pentru un aviz amplasament in zone cu o utilitate este de 59,76 lei
 • Valoarea taxei de reavizare pentru un aviz pentru asigurare doua utilitati este de 100,47 lei
 • Valoarea taxei de reavizare pentru un aviz pentru asigurare o utilitate este de 60,46 lei
 • Valoarea taxei de reavizare pentru un aviz pentru asigurare doua utilitati prin CTE este de 182,6 lei
 • Valoarea taxei de reavizare pentru un aviz pentru asigurare o utilitate prin CTE este de 133,61 lei
 • Valoarea taxei de reavizare pentru un aviz amplasament in zone cu doua utilitati prin CTE este de 158,62 lei
 • Valoarea taxei de reavizare pentru un aviz amplasament in zone cu o utilitate prin CTE este de 118,09 lei
 • Modalitatea de achitare a taxei:
 • CONT RO87TREZ3065069XXX004306 deschis la Trezoreria Galati
 • CONT RO16RNCB270000059393001 deschis la BRD Galati
 • CONT RO10BRDEI80SV11364391800 deschis la BCR Galati
 • numerar la Casieria Unica din str.Fraternitatii nr.1
 • SC APATERM SA
  AVIZARE
 • Valoarea taxei de avizare pentru un aviz amplasament (constructii,retele edilitare) este de 51,07 lei
 • Valoarea taxei de avizare pentru un aviz asigurare utilitati (incalzire, apa calda de consum) este de 58,01 lei
 • Valoarea taxei de avizare pentru un aviz amplasament prin CTE este de 112,5 lei
 • Valoarea taxei de avizare pentru un aviz asigurare utilitati prin CTE este de 146,16 lei

 • REAVIZARE
 • Valoarea taxei de reavizare pentru un aviz amplasament (constructii,retele edilitare) este de 42,46 lei
 • Valoarea taxei de reavizare pentru un aviz asigurare utilitati (incalzire, apa calda de consum) este de 44,35 lei
 • Valoarea taxei de reavizare pentru un aviz amplasament prin CTE este de 70,51 lei
 • Valoarea taxei de reavizare pentru un aviz asigurare utilitati prin CTE este de 77,9 lei
 • Modalitatea de achitare a taxei:
 • CONT RO27RNCB2700000000070001 deschis la BCR Galati
 • numerar la Casieria Unica din str.Fraternitatii nr.1
 • MEDIU
 • Valoarea taxei de avizare pentru activitatile fara impact este de 20 lei
 • Valoarea taxei de avizare pentru activitatile cu impact nesemnificativ este de 120 lei
 • Valoarea taxei de avizare pentru activitatile cu impact semnificativ este stabilita conform avizarii la ARPM
 • Modalitatea de achitare a taxei :
 • CONT 50324006740 deschis la Trezoreria Galati - 4006740
 • numerar la Casieria Unica din str.Fraternitatii nr.1
 • TAXA ACORD UNIC
 • 6,5 lei/aviz
 • Modalitatea de achitare a taxei :
 • CONT RO35TREZ30621360250XXXXX deschis la Trezoreria Galati
 • numerar la Casieria Unica din str.Fraternitatii nr.1