ROMANIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI
Str. Domneasca nr. 54 Galati
Tel/fax: +40 236 307799
E-mail: main@primariagalati.ro
Internet: www.primariagalati.ro
Serviciul de administrare fond locativ si spatii cu alta destinatie
Acte si documente necesare :
Schimbarea titularului contractului de inchiriere
 • Cerere tip (in care se solicita schimbarea titularului si/sau trecerea sotului (sotiei) in contractul de inchiriere, in cazul casatoriei);
 • Contractul de inchiriere (original);
 • Copie xerox certificat casatorie/deces;
 • Acte identitate pentru toti membrii familiei mentionati in fisa suprafetei locative (xerocopii);
 • Certificat fiscal Directia de Taxe si Impozite (plata la zi a chiriei si a taxei de habitat);
 • Adeverinta de la asociatia de locatari/proprietari (plata la zi a cheltuielilor de intretinere) - pentru chiriasii care locuiesc la bloc;
 • Adeverinta de la Apaterm (sau ultima chitanta de plata) - pentru chiriasii care locuiesc la casa;
 • Acte doveditoare de venituri pentru fiecare membru al familiei;
 • Declaratie notariala privind respectarea prevederilor art.48 din Legea 114/1996 (pentru noul titular + sot/sotie).
 • Prelungirea contractului de inchiriere
 • Cerere adresata domnului Primar.
 • Contractul de inchiriere (in original);
 • Acte identitate/stare civila pentru toti membrii familiei mentionati in fisa suprafetei locative - anexa la contractul de inchiriere (xerocopii);
 • Certificat fiscal privind achitarea taxelor locale - Directia de Taxe si Impozite (plata la zi a chiriei si a taxei de habitat);
 • Adeverinta Asociatia de Locatari/Proprietari (plata la zi a cheltuielilor de intretinere) - pt chiriasii care locuiesc la bloc;
 • Adeverinta Apaterm (plata la zi a apei) - pt chiriasii care locuiesc la casa;
 • Acte doveditoare de venituri pentru fiecare membru al familiei;
 • Declaratie notariala privind respectarea prevederilor art.48 din Legea 114/1996 (pentru titular + sot/sotie).
 • Recalcularea chiriei ( apartamente din fondul locativ de stat)
 • Contractul de inchiriere (original si xerocopie);
 • Buletin de Identitate sau Carte de Identitate titular (original si xerocopie);
 • Acte de identitate si de stare civila pentru toti membrii familiei mentionati in contractul de inchiriere;
 • Acte doveditoare de venituri pentru toti membrii familiei mentionati in contractul de inchiriere:
 • pentru salariati - adeverinta venit net realizat;
 • pentru pensionari - cupon pensie luna curenta;
 • pentru elevi - adeverinta de la scoala daca primesc sau nu bursa si copie carnet alocatie;
 • pentru persoanele beneficiare de venitul minim garantat - adeverinta in care sa fie specificate persoanele din familie care beneficiaza si cuantumul ajutorului social.
 • Cumpararea locuintelor
 • Cerere adresata domnului Primar;
 • Contractul de inchiriere (in original);
 • Acte identitate/stare civila ale titularului (titularilor) - (originale + xerocopii);
 • Certificat fiscal privind achitarea taxelor locale - Directia de Taxe si Impozite;
 • Adeverinta asociatia de locatari/proprietari (plata la zi a cheltuielilor de intretinere) - pt. chiriasii care locuiesc la bloc;
 • Adeverinta Apaterm (plata la zi a apei) - pt chiriasii care locuiesc la casa;
 • Numarul de apartament trecut pe contractul de inchiriere, inclusiv pt. locuintele situate in case din fondul locativ vechi.
 • Declaratii notariale ale membrilor majori din contract de renuntare la dreptul locativ si acord pentru cumparare (daca este cazul).1
 • Declaratie notariala privind respectarea prevederilor art.48 din Legea 114/1996 (pentru titular + sot/sotie).

 • Nota !!
    In fisa suprafetei locative, anexa a contractului de inchiriere, trebuie sa figureze doar titularul (titularii - sot+sotie).
  Atribuire spatiu de locuit
 • cerere tip adresata domnului Primar (prin care se solicita atribuirea unui spatiu de locuit) cu mentionarea pe verso a documentelor anexate;
 • acte de identitate (Buletin de identitate/ Carte de Identitate) si de stare civila (certificate de nastere/casatorie) - solicitant + membrii familiei (xerocopii);
 • documente care atesta conditiile de locuit ale solicitantului si a familiei acestuia - contracte de inchiriere, subinchiriere, vanzare-cumparare; alte documente privind domiciliul solicitantului si a membrilor familiei acestuia (xerocopii);
 • acte doveditoare de venituri pentru fiecare membru al familiei (acte originale privind venitul net lunar - adeverinta salariala, cupon pensie, cupon alocatie, adeverinta de Venit Minim Garantat sau declaratii notariale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri, daca este cazul);
 • documente care atesta starea de sanatate a solicitantului sau a unor membri ai familiei acestuia (acolo unde este cazul);
 • declaratie notariala (data de titular(a) + sot(ie) si de copiii majori) din care sa rezulte ca solicitantii nu detin in proprietate o locuinta, nu au instrainat o locuinta dupa data de 01.01.1990, nu au beneficiat de sprijinul statului in vederea realizarii unei locuinte si nu detin, in calitate de chirias, o alta locuinta din fondul locativ de stat (art.48 - Legea 114/1996).
 • Intocmirea unui dosar de locuinta prin A.N.L.
 • Cerere tip adresata Primarului;
 • Acte de stare civila
 • Copie legalizata dupa actul nastere si/sau identitate al solictantului(titularului);
 • Copii de pe actele de identitate si stare civila ale membrilor familiei solicitantului - sot/sotie, copii( acte de identitate, certificate de nastere, certificat de casatorie);
 • Copii de pe actele de identitate si stare civila ale celorlalte persoane care gospodaresc impreuna cu solicitantul aceeasi locuinta (acte de identitate, certificate de nastere, certificate de casatorie).
 • Conditii de locuit
 • Copii de pe documentele care atesta conditiile de locuit ale solicitantului (contract de inchiriere, contract de vanzare-cumparare, releveul imobilului);
 • Adeverinta de la asociatia de locatari din care sa rezulte numarul membrilor si numele acestora, care gospodaresc impreuna cu solicitantul aceeasi locuinta, respectiv copie de pe Cartea de imobil, actualizata de Sectia de Politie, pentru solicitantii care locuiesc la casa.
 • Studii
 • Copii de pe actele de studii ale solicitantului (certificate, diplome de absolvire, licente).
 • Starea de sanatate
 • Certificate medicale eliberate de institutii medicale in conformitate cu dispozitiile prevazute de ANEXA 2 din "O.G. nr. 40/1999", actualizata, care sa ateste boli grave ale solicitantului sau a unor membri aflati in intretinere. Aceste certificate medicale trebuie semnate de medicul de specialitate si de conducatorul institutiei medicale emitente.
 • Declaratii notariale
 • Declaratii notariale (titular + membrii familiei acestuia: sot/sotie copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia), date pe propria raspundere, din care sa rezulte faptul ca dupa 01.01.1990 nu au dobandit si nu au instrainat nici o locuinta proprietate personala sau din fondul locativ de stat si ca nu au fost/ nu sunt beneficiarii altei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii, in municipiul Galati.
 • Locul de munca
 • Adeverinta de la locul de munca insotita de copia de pe cartea de munca completata la zi si certificata pentru conformitate de catre emitent. Aceste acte sunt necesare solicitantului de locuinta ANL pentru atestarea calitatii sale de angajat in municipiul Galati.
 • Situatii sociale cu caracter deosebit
 • Documente care sa ateste situatii locative sau sociale deosebite pentru:
 • tineri proveniti din case de ocrotire sociala si care au implinit 18 ani,
 • tineri care au adoptat copii sau adopta copii,
 • tineri evacuai din case nationalizate.
 • Copii de pe cuponul de alocatie/C.E.C pentru copiii solicitantului.

 • NOTA !!
  Se vor prezenta, pentru conformitate si actele originale de pe care au fost facute xerocopii