ROMANIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI
Str. Domneasca nr. 54 Galati
Tel/fax: +40 236 307799
E-mail: main@primariagalati.ro
Internet: www.primariagalati.ro
Directia Administratie Publica Locala
Acordarea ajutorului social conform legii 416/2001 privind venitul minim garantat
Categorii de beneficiari:
 • persoane singure sau familii aflate in dificultate.
 • Criterii de selectie:
 • persoane fara venituri sau cu venituri sub nivelul venitului minim garantat prevazut de lege
 •   Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, nivelul lunar al venitului minim garantat este de:
 • 108 lei (RON) pentru o singura persoana;
 • 196 lei (RON) pentru familiile formate din doua persoane;
 • 272 lei (RON) pentru familiile formate din trei persoane;
 • 339 lei (RON) pentru familiile formate din patru persoane;
 • 402 lei (RON) pentru familiile formate din cinci persoane;
 • cate 27 lei (RON) pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 care face parte din familie.
 • Indemnizatia de nastere pentru copilul nou-nascut conform legii 416/2001 privind venitul minim garantat
  Categorii de beneficiari:
 • mamele pentru fiecare dintre primii 4 copii, nascuti vii, in termen de 6 luni de la data nasterii.
 • Acordarea alocatiei familiale complementare/alocatiei de sustinere pentru familii monoparentale conform OUG 105/2003
  Categorii de beneficiari:
 • persoanele singure si familiile cu un venit net lunar pe membru de familie de pana la 423 RON, care au in intretinere copii in varsta de pana la 18 ani si care urmeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii.
 • de alocatia familiala complementara beneficiaza familiile formate din sot, sotie si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna.
 • de alocatia de sustinere beneficiaza familiile formate din persoana singura si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinere si care locuiesc impreuna, denumite familii monoparentale. Prin persoana singura se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
 • este necasatorita;
 • este vaduva;
 • este divortata;
 • al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
 • al carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si participa la intretinerea copiilor;
 • nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la paragrafele anterioare;
 • a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la primele 3 paragrafe anterioare, cu exceptia asistentului maternal profesionist.
 • alocatia familiala complementara sau alocatia de sustinere pentru familia monoparentala se acorda lunar, pe baza de cerere, intocmita de reprezentantul familiei, insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia si care se inregistreaza la Serviciul Public de Asistenta SOciala, din cadrul Primariei municipiului Galati, cu sediul in str. Fraternitatii nr. 1. Dreptul la alocatia familiala complementara sau, dupa caz, la alocatia de sustinere, se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.
 •   Cuantumul alocatiei familiale complementare:
 • 50 RON pentru familia cu un copil;
 • 60 RON pentru familia cu 2 copii;
 • 65 RON pentru familia cu 3 copii;
 • 70 RON pentru familia cu 4 sau mai multi copii.
 •   Cuantumul alocatiei familiei complementare pentru beneficiarii de ajutor social:
 • 63 RON pentru familia cu un copil;
 • 75 RON pentru familia cu 2 copii;
 • 81 RON pentru familia cu 3 copii;
 • 88 RON pentru familia cu 4 sau mai multi copii.
 •   Cuantumul alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala:
 • 70 RON pentru familia cu un copil;
 • 80 RON pentru familia cu 2 copii;
 • 85 RON pentru familia cu 3 copii;
 • 90 RON pentru familia cu 4 sau mai multi copii.
 • Ajutor de urgenta in vederea achitarii datoriilor la plata cheltuielilor de intretinere conform HCL nr. 522/2003
  Categorii de beneficiari:
 • pensionari singuri sau familii de pensionari fara sustinatori legali;
 • copii orfani de ambii parinti, cu varsta sub 26 ani si care urmeaza o forma de invatamint, ramasi in gospodaria familiala si care se gospodaresc singuri;
 • familii monoparentale (unul dintre soti decedat);
 • persoane singure sau familii de persoane cu handicap gradul I, II, III.
 • Criterii de selectie:
 • persoane singure/familii al caror venit net/membru de familie este sub 150 RON si se incadreaza in urmatoarele categorii:
 • pensionari singuri sau familii de pensionari fara sustinatori legali;
 • orfani de ambii parinti cu varsta sub 26 ani care urmeaza o forma de invatamant;
 • familii monoparentale cu multi copii care urmeaza o forma de invatamant;
 • persoane singure sau familii de persoane cu handicap;
 • familii cu multi copii aflate in dificultate.
 • Ajutoare de urgenta pentru situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale sau pentru procurarea de medicamente, proteze, asigurare transport in alte localitati in vederea efectuarii de tratamente medicale, interventii medicale conform HCL nr.7/2003
  Categorii de beneficiari:
 • persoane singure sau familii care prezinta probleme grave de sanatate;
 • familii/persoane care se afla in stare de necesitate datorate calamitatilor naturale (inundatii) sau incendiilor.
 • Criterii de selectie:
 • venituri pe membru de familie sub 50% din venitul minim brut pe economie
 • Acordare ajutoare de urgenta constand in lemne de foc conform HCL nr. 525/2005
  Categorii de beneficiari:
 • pensionari singuri sau familii de pensionari fara sustinatori legali sau ai caror sustinatori au situatii materiale precare, persoane/familii cu handicap gradul I, II, III
 • Criterii de selectie:
 • venitul/membru de familie sa fie sub 200 lei (RON)
 • Acordarea serviciilor de consiliere
 • Se acorda servicii de consiliere privind intocmirea documentatiei necesare dobandirii unor drepturi sociale (venit minim garantat, alocatie complementara sau de sustinere, ajutor pentru plata intretinerii, ajutor pentru medicamente).
 • Se acorda sprijin pentru solutionarea problemelor familiale, profesionale, de locuinta, de ordin financiar si juridic.
 • Acordarea de servicii conform legii 272/21.06.2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
    Se iau toate masurile necesare pentru depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai, precum si pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie.
  Primire cereri privind acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului sau a stimulentului conform OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
  Categorii de beneficiari:
 • oricare dintre parintii firesti ai copilului, precum si persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei, care a adoptat copilul, care are copilul in plasament ori in plasament de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore, denumite persoane indreptatite.
 • Criterii de selectie:
 • beneficiaza de prevederile ordonantei, persoanele indreptatite, daca au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, timp de 12 luni, in ultimul an anterior datei nasterii copilului sau, dupa caz, de la data la care s-a realizat incredintarea in vederea adoptiei, s-a aprobat adoptia, ori s-a instituit masura de plasament sau tutela
 • Alocatia de stat pentru copii conform legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii(24 lei/luna)
  Categorii de beneficiari:
 • copii cu varsta de pana la 7 ani, copii nescolarizati
 • Criterii de selectie:
 • copii ai caror parinti au domiciliul in municipiul Galati.
 • Instituirea curatelei minorului/persoanelor care, din cauza batranetii, a bolii sau a altor infirmitati fizice nu poate personal sa-si administreze singuri bunurile sau sa-si apere interesele
  Categorii de beneficiari:
 • minori;
 • persoanele varstnice;
 • persoanele bolnave.
 • Criterii de selectie:
 • domiciliul in municipiul Galati.
 • Instituirea tutelei interzisului
  Categorii de beneficiari:
 • persoanele declarate interzise pe cale judecatoreasca.
 • Criterii de selectie:
 • domiciliul in municipiul Galati.
 • Incuviintarea dobandirii sau instrainarii unor bunuri de catre minori/bolnavi/interzisi
  Categorii de beneficiari:
 • copii cu varsta de pana la 18 ani;
 • persoane fara capacitate deplina de exercitiu, persoane interzise.
 • Criterii de selectie:
 • domiciliul in municipiul Galati.
 • Incuviintarea folosirii unor sume de bani depuse la CEC de catre titulari minori sau persoane bolnave
  Categorii de beneficiari:
 • copii cu varsta de pana la 18 ani;
 • persoane fara capacitate deplina de exercitiu, persoane interzise.
 • Criterii de selectie:
 • domiciliul in municipiul Galati.
 • Numirea unui curator pentru un minor sau pentru o persoana bolnava in dosarul succesoral
  Categorii de beneficiari:
 • copii cu varsta de pana la 18 ani;
 • persoane fara capacitate deplina de exercitiu, persoane interzise.
 • Criterii de selectie:
 • domiciliul in municipiul Galati.
 • Asistarea persoanelor varstnice la biroul notarial in vederea incheierii de acte juridice de instrainare a unor bunuri, cu clauza de intretinere si habitatie viagera
  Categorii de beneficiari:
 • persoane varstnice care au implinit varsta de pensionare
 • Criterii de selectie:
 • domiciliul in municipiul Galati
 • Abonament transport urban gratuit, conform legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Categorii de beneficiari:
 • persoanele cu handicap accentuat si grav, insotitorii, asistentii personali si asistentii personali profesionisti ai acestora
 • Criterii de selectie:
 • domiciliul in municipiul Galati
 • Modalitate de abordare:
 • Lista beneficiarilor abonamentelor lunare se intocmeste de catre Serviciul Autoritate Tutelara si Asistenta Persoanelor cu Handicap si se aproba prin dispozitia primarului.
 • Insotitorii beneficiaza de gratuitate pe mijloacele de transport in comun numai cand acompaniaza persoana cu handicap in baza legitimatiei pentru transportul urban detinute de aceasta.
 • Copilul cu handicap grav sau accentuat, cu varsta de pana la 7 ani, care beneficiaza de gratuitate potrivit legislatiei in vigoare, i se elibereaza legitimatia de calatorie pe care se afla inscris "valabil cu insotitor" pentru a putea calatori insotit, potrivit legii.
 • Pentru insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, dreptul se acorda la recomandarea asistentului social din cadrul compartimentului specializat al Primariei pe baza anchetei sociale.
 • Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului ( 600 RON ) sau 85% din media veniturilor realizate in ultimul an anterior nasterii copilului ( fara a fi depasit 4000 RON )
  Categorii de beneficiari:
 • oricare dintre parintii firesti ai copilului, precum si persoana careia i s-a incredinta copilul in vederea adoptiei, care a adoptat copilul, care are copilul in plasament ori in plasament de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore denumite persoane indreptatite
 • Criterii de selectie:
 • persoanele care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, timp de 12 luni, in ultimul an anterior datei nasterii copilului sau, dupa caz, de la data la care s-a realizat incredintarea in vederea adoptiei, s-a aprobat adoptia, ori s-a instituit masura de plasament sau tutela.
 • Acordarea trusou nou-nascuti
  Categorii de beneficiari:
 • copii nou-nascuti
 • Prima nastere
  Categorii de beneficiari:
 • copii nou-nascuti
 • Acte si documente necesare :
  Cerere pentru acordarea alocatiei de sustinere a familiei
  Copii dupa urmatoarele acte:
 • buletine/carti de identitate pentru toti membrii familiei;
 • livret de familie completat la zi.
 • Adeverinte de venit (salariul net anterior depunerii cererii, cupon somaj, cupon pensie, cupon indemnizatie pers. cu handicap).
 • Adeverinta de elev pentru copiii scolarizati.
 • Certificat de atestare fiscala pentru toti membrii de familie majori - Directia de impozite si taxe locale.
 • Adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice Galati din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile (pentru persoanele care nu au venituri);
 • Talon de plata/extras de cont - alocatie de stat
 • Pentru copiii de varsta scolara cu handicap grav sau accentuat si care nu frecventeaza scoala, copie certificat de handicap + dovada eliberata de Serviciul de evaluare (Directia judeteana de asistenta sociala).
 • 2 dosare cu sina
 •   ( Persoanele care traiesc in uniune consensuala trebuie sa prezinte si actul de identate al partenerului impreuna cu venitul acestuia).
    Alocatia se acorda pana la 370 lei/membru de familie.
    Toate actele prezentate in copie trebuie insotite de originale.
     Titularul alocatiei depune din 3 in 3 luni o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia.
  CUANTUMUL ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI
  Numar copiiCuantum alocatie familie cu venit lunar pe membru de familie intre 0-200 leiCuantum alocatie familie cu venit lunar pe membru de familie cuprins intre 201-370 leiCuantum alocatie monoparentala cu venit lunar pe membru de familie intre 0-200 leiCuantum alocatie monoparentala cu venit lunar pe membru de familie cuprins intre 201-370 lei
  130255045
  2605010090
  39075150135
  4, >4120100200180
  Instituirea curatelei minorilor/persoanelor care nu isi pot administra singuri bunurile sau sa-si apere interesele
 • certificatul de nastere al bolnavului sau persoanei varstnice/minorului;
 • certificat medical din care sa rezulte starea de sanatate, gradul de pastrare a discernamantului si incapacitatea fizica pentru bolnav, persoana varstnica/minor;
 • adeverinta medicala din care sa reiasa ca este apt pentru a fi numit curator;
 • adeverintele de venit (cupon de pensie) pentru bolnav sau persoana varstnica si pentru curator;
 • cartile de identitate ale curatorului si bolnavului/minorului;
 • declaratia de consimtamant a bolnavului (dupa caz).
 • Ajutor de urgenta-lemne
 • buletine de identitate;
 • adeverinte de venit pentru fiecare membru;
 • adeverinte medicale - daca este cazul;
 • Ajutoare de urgenta pentru situatii de necesitate conform HCL nr.7/2003
 • acte de stare civila (certificate de nastere, buletine de identitate, certificate de casatorie, certificate de deces);
 • adeverinta de elev cu mentiunea daca beneficiaza sau nu de bursa;
 • adeverinte de venit, declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri;
 • hotariri judecatoresti cu privire la obligatii de intretinere a minorilor, stabilirea domiciliului minorilor;
 • acte medicale - retete medicale, bilete de iesire din spital, bilete de trimitere la spitale (clinici) din alte localitati.
 • Alocatia familiala complementara/alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
 • cerere-tip completata de persoana singura sau unul din membrii familiei cu capacitate deplina de exercitiu, curatorul sau tutorele persoanei indreptatite ( descarca aici );
 • acte doveditoare ale componentei familiei:
 • acte de identitate solicitant, membrii familie, original si copie;
 • hotarare definitiva incuviintare adoptie, incredintare sau plasament familial, original si copie;
 • adeverinte de elev in trei in trei luni;
 • livret de familie, original si copie;
 • certificat de incadrare in categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav (gr. I, II si III);
 • actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • alte acte doveditoare privind componenta familiei.
 • declaratie privind veniturile familiei, impreuna cu acte doveditoare ale veniturilor familiei:
 • A. Venituri permanente lunare ( pentru fiecare membru ):
 • adeverinte din care rezulta venitul net, realizat in luna anterioara depunerii cererii de acordare a alocatiei, de catre persoanele incadrate in munca pe baza de contract individual de munca;
 • hotarari ale instantelor judecatoresti pentru plata obligatiilor legale de intretinere;
 • talonul de plata a ajutorului de somaj;
 • talonul de plata pentru indemnizatii si alocatii cu caracter permanent;
 • talonul de plata pentru pensii de stat, militare;
 • burse pentru elevi sau studenti.
 • B. Venituri nete anuale realizate din vanzarea/utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau altor bunuri mobile si imobile, altele decat locuinta minima si bunurile necesare nevoilor familiale.
 • acte doveditoare privind proprietatea si/sau venitul realizat in anul precedent.
 • C. Alte surse de venit:
 • creante legale;
 • conventii civile de intretinere;
 • alte surse.
 • Indemnizatia de nastere pentru copilul nou-nascut, conform legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • buletinul mamei;
 • certificatul de nastere al copilului nou nascut si a celorlalti copii
 • Acordarea ajutorului social conform legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • acte de stare civila (certificate de nastere, buletine de identitate, certificate de casatorie);
 • adeverinta eliberata de AJOFM pentru persoanele apte de munca, din 3 in 3 luni;
 • adeverinta eliberata de administratia financiara din care sa rezulte venitul impozabil realizat, la 6 luni;
 • adeverinta de elev cu mentiunea beneficiaza sau nu de bursa;
 • adeverinte de venit, daca este cazul
 • hotarari judecatoresti cu privire la obligatii de intretinere a minorilor, stabilirea domiciliului minorilor;
 • cerere tip.( descarca aici )
 • Alocatia de stat pentru copii conform legii nr. 61/1993, republicata, privind alocatia de stat pentru copii
 • certificatul de nastere a copilului copie xerox si original;
 • cartile de identitate ale parintilor;
 • dosar cu sina;
 • in cazul in care copilul s-a nascut in alta localitate este necesar ca la dosar sa fie depusa o adeverinta eliberata de Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie de la locul nasterii copilului, din care sa reiasa ca nu beneficiaza de alocatie de stat.
 • Instituirea tutelei interzisului
 • certificatul de nastere al persoanei interzise;
 • certificatul medical din care sa rezulte starea de sanatate a persoanei interzise si a tutorelui;
 • adeverintele de venit (cupon de pensie) pentru persoana interzisa si pentru tutore;
 • cartile de identitate ale tutorelui si interzisului;
 • hotararea judecatoreasca privind punerea sub interdictie definitiva si irevocabila, legalizata;
 • declaratia de consimtamant la numirea in calitate de tutore.
 • Incuviintarea dobandirii sau instrainarii unor bunuri de catre minori/bolnavi/interzisi
 • certificat de nastere minor/bolnav;
 • pentru bolnav - certificatul medical din care sa reiasa starea de sanatate;
 • documentele de proprietate ale bunului ce se dobandeste/instraineaza;
 • buletin identitate al curatorului.
 • Incuviintarea folosirii unor sume de bani depuse la CEC de catre titulari minori sau persoane bolnave
 • certificat nastere minor/bolnav;
 • cartea de identitate a solicitantului;
 • livret C.E.C. titular minor/bolnav;
 • certificatul medical din care sa reiasa starea de sanatate a bolnavului.
 • Numirea unui curator in interesul unui minor sau a unei persoane bolnave in dosarul succesoral
 • certificatul de deces;
 • cartea de identitate curator/bolnav;
 • certificat nastere minor/bolnav;
 • adresa notariala prin care se solicita numirea unui curator special si incuvintarea acceptarii succesiunii.
 • Asistarea persoanelor varstnice la biroul notarial in vederea incheierii de acte juridice de instrainare a unor bunuri, cu clauza de intretinere si habitatie viagera
 • adresa notariala prin care se solicita un reprezentant al Autoritatii Tutelare care sa asiste persoana varstnica la biroul notarial;
 • cartea de identitate a persoanei varstnice;
 • actele de proprietate a imobilului ce urmeaza a face obiectul contractului de intretinere;
 • certificatul medical din care sa rezulte discernamantul persoanei varstnice;
 • cartea de identitate a persoanei intretinatoare;
 • adeverinta de venit/cuponul de pensie a persoanei intretinatoare.
 • Abonament transport urban, conform Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • cartea de identitate a categoriilor de beneficiari
 • certificatul de incadrare in grad de handicap eliberat de Comisia pentru protectia copilului sau de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • adeverinta eliberata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati.
 • Acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului ( 600 RON ) sau 85% din media veniturilor realizate in ultimul an anterior nasterii copilului ( fara a fi depasit 4000 RON )
 • originale si copii dupa actele de identitate ale membrilor familiei: buletine si certificate de nastere (sot, sotie, copii), certificat de casatorie;
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul;
 • cererea catre angajator prin care se solicita suspendarea activitatii, dupa minim 42 de zile de concediu de lauzie;
 • set de trei formulare completate de angajator ( descarca aici );
 • cerere de suspendare a contractului de munca sau act aditional la contractul de munca, incepand cu a 43-a zi de la nastere sau dupa terminarea celor 126 zile de concediu de maternitate; livretul de familie, dupa caz, dosar;
 • copie cartea de munca, operata la zi, semnata si stampilata conform cu originalul pe fiecare pagina;
 • cerere tip completata de solicitant ( descarca aici );
 • extras de cont (semnat si stampilat) - daca se doreste virarea banilor intr-un cont bancar;
 • dosar cu sina.

 •   De mentionat ca adeverinta eliberata de angajator trebuie sa cuprinda elementele de identificare a firmei ( telefon, fax, adresa, cod fiscal ), iar numele persoanei care a completat-o sa fie trecut in clar. Cererea pentru acordarea de concediu pentru cresterea copilului sau reinceperea activitatii sa fie aprobata, stampilata, cu numar de inregistrare.
  Acordarea trusoului nou-nascuti
 • cerere tip ( descarca aici );
 • copie certificat nastere al copilului;
 • copie buletin al unuia dintre parinti sau al sustinatorului legal al copilului.

 •   Prin intermediul acestui trusou nou-nascuti se acorda haine, lenjerie, produse de ingrijire in cuantum de 150 RON.
  Prima nastere
 • cerere tip ( descarca aici );
 • copie certificat nastere copil;
 • copie carte identitate unul dintre parinti.