Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
Anunt public!!
  Prin cererea cu nr. 97243/09.10.2018 inregistrata la Primaria Muncipiului Galati, S.C. RCS & RDS S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 5, str. Dr.Staicovici nr.75, Cladire Forum 2000, Et.2, a solicitat emiterea autorizatiei de construire pentru investitia " Canalizatie subterana pentru amplasarea de retele de comunicatii - Zona 5 - "Casa de Cultura" (Tiglina II, Centru - Casa de Cultura).
  Nu se poate estima data inceperii lucrarilor, intrucat sunt necesare completari/modificari ale documentatiei tehnice.
  Prin cererea cu nr. 97245/09.10.2018 inregistrata la Primaria Muncipiului Galati, S.C. RCS & RDS S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 5, str. Dr.Staicovici nr.75, Cladire Forum 2000, Et.2, a solicitat emiterea autorizatiei de construire pentru investitia " Canalizatie subterana pentru amplasarea de retele de comunicatii - Zona 2 - "Spitalul de Copii" (Tiglina II, Micro 16 - Spitalul de copii).
  Nu se poate estima data inceperii lucrarilor, intrucat sunt necesare completari/modificari ale documentatiei tehnice.
Anunt important pentru beneficiarii ajutoarelor de caldura
  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati comunica:
   Incepand cu data de 08.10.2018 solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, pot obtine formulare tipizate de cerere si declaratie pe propriere raspundere, astfel:
 • pentru asociatiile de proprietari care fac parte integranta din Anexa nr. 2 din H.C.L. 319/30.05.2018, modificata prin H.C.L. 381/17.07.2018 de la asociatia de proprietari
 • pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri de la Serviciul Ajutoare pentru Incalzire (Str. Fraternitatii nr. 1)
 • de pe site-ul Primariei Galati
  In cazul consumatorilor vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica si lemne, carbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei se acorda familiilor si persoanelor singure a caror venit net lunar pe membru, respectiv al persoanei singure este de pana la 615 lei, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru perioada sezonului rece aprobate prin H.G. nr. 920/2011 si a H.G. nr. 559/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice.
  In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energia electrica, ancheta sociala se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii sau daca au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informatiilor, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.
  Informatiile pot fi obtinute de la Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati - Serviciul Ajutoare Incalzire din str. Fraternitatii nr. 1, telefon: 0236-488-444 si de pe site-ul www.primariagalati.ro.
  Nota*: La completarea cererii, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, numarul de camere, precum si bunurile mobile si imobile detinute.
  Cererile si declaratiile pe propria raspundere vor fi completate cu majuscule, datate si semnate de reprezentantul familiei (solicitant), fara modificari sau stersaturi si trebuie sa contina un numar de telefon de contact (Modelul prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare).
  In situatia in care solicitantul este beneficiar sau, dupa caz, primeste ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau alocatie pentru sustinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si solicita ajutor pentru incalzirea locuintei, acesta completeaza formularul de cerere prevazut in anexa nr. 2 din normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Un titular are dreptul legal la o singura masura de protectie sociala, functie de tipul de incalzire a locuintei ( gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri).
  Titularul are obligatia de a comunica Directorului Directiei de Asistenta Sociala a muncipiului Galati, prin depunerea la Serviciul Ajutoare Incalzire, a unei noi declaratii pe propria raspundere (anexa 1a), orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.
  In situatia in care familiile si persoanele singure indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii, daca aceasta este depusa pana pe 20 ale lunii.
  Programul de depunere a cererilor este de Luni - Miercuri: 8:30 - 13:00, Joi: 8:30 - 13:00 si 16:00 - 18:00 si Vineri: 8:30 - 13:30.
  Alaturat atasam: Formular tipizat de cerere - declaratie pe propria raspundere | Formular tipizat de cerere - pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi
Anunt licitatie publica!!
  Primaria Municipiului Galati , cu sediul in str. Domneasca nr. 54, anunta publicul interesat de organizarea unei sedinte de licitatie publica, pentru valorificarea de deseuri metalice provenite din vehicule abandonate si fara stapan, colectate de pe raza municipiului. Locurile unde pot fi vazute vehiculele care fac obiectul licitatie sunt urmatoarele: Depozitul din str. Zimbrului, Depozitul din str. Tunelului, Parcarea de Tiruri din str. Macului.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie publica.
Anunt important - in atentia operatorilor de transport !!
  Operatorii de transport care detin autorizatii taxi cu termen de plata in luna septembrie 2018 sunt atentionati sa se prezinte pentru viza acestora pana la data inscrisa in autorizatie. Astfel vor fi evitate orice neplaceri provocate de retragerea acestor autorizatii.
  Lista cu autorizatii taxi care trebuie vizate in luna septembrie 2018 o puteti vizualiza accesand urmatorul link: Lista autorizatii taxi.
ANUNT PUBLIC !!
  Primaria municipiului Galati anunta public procedura de atribuire a autorizatiilor taxi disponibile din totalul de 1.000 autorizatii taxi aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 74/2016. Data limita pana la care pot fi depuse cererile de inscriere de inscriere pentru participarea la aceasta procedura este 05.11.2018.
  Dupa aceasta data, cererile vor fi inregistrate pentru urmatoarea procedura care va fi anuntata ulterior. Lista cu documentele care trebuie depuse poate fi consultata la Primaria Galati - Compartimentul Transport Urban. Rezultatele evaluarii dosarelor vor fi anuntate prin afisare la sediul Primariei Galati in data de 09.11.2018.
  Eliberarea autorizatiilor taxi catre solicitantii cu documentatii complete inscrisi pana la data de 05.11.2018 se va face dupa aprobarea de catre Consiliul Local a atribuirii numarului de autorizatii taxi si a numerelor de ordine ale acestora.
  Criteriile de departajare si punctajele care se acorda autovehiculelor participante sunt: Criterii departajare.
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 19/10/2018

  Municipiul Galati cu sediul in Galati, str Domneasca nr. 54, anunta publicul interesat asupra deciziei de revizuire a Deciziei finale nr. 702/30.08.2018 emisa pentru "P.U.D. - Punerea in valoare a sitului arheologic Tirighina-Barbosi", amplasat in Galati, T202, P1367, Judetul Galati.
  Motivul care a stat la baza luarii acestei decizii a fost: modificarile aduse planului urbanistic de detaliu nu ridica probleme din punct de vedere al protectiei mediului si nu prezinta efecte probabile asupra zonei din vecinitatea amplasamentului studiat.
  Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul A.P.M. Galati, din str. Regiment 11 Siret nr. 2, in termen de 10 zile caledaristice de la data publicarii anunțului.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 18/10/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 30.10.2018 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Sport.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 18/10/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 18/10/2018

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocupare a trei functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs recrutare.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 17/10/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 24.10.2018 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Coordonare Lucrari si Interventii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 17/10/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 26.10.2018 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Inspector, clasa I, grad superior - Serviciul Investitii.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 17/10/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 24.10.2018 ora 13:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad debutant - Biroul Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 17/10/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 25.10.2018 ora 10:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad principal - Biroul Cadastru.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 17/10/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 16/10/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Ordinea de zi a sedintei C.T.A.T.U

Postat de Administrator la data : 15/10/2018

  Primaria Municipiului Galati anunta ca in data de 19.10.2018 va avea loc sedinta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link : Comisia tehnica.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 15/10/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Evidenta Persoanelor".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 15/10/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 543 privind : Alegerea presedintelui de sedinta
 • HCL 542 privind : Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati, pe anul 2018
 • HCL 541 privind : Aprobarea realizarii proiectului "Achizitia de mijloace de transport mai putin poluante 50 de autobuze noi electrice hibrid de catre Municipiul Galati si a cheltuielilor legate de proiect"
 • HCL 540 privind : Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 14, str. Tecuci nr. 161
 • HCL 539 privind : Modificarea H.C.L. nr. 292/31.05.2017 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 100.000.000 lei, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HCL 538 privind : Aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea modalitatii de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Galati pentru o perioada de 4 ani si a documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Galati
 • HCL 537 privind : Aprobarea Studiului de oportunitate in vederea Achizitiei de mijloace de transport mai putin poluante - 50 de autobuze noi electrice hibrid de catre municipiul Galati
 • URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Camera de votare
  Calendar evenimente
  Octombrie 2018
  L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 19.10.2018
  Numar total de vizitatori 5957025