Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 7
Anunt important !!
  Primaria Municipiului Galati a demarat procedura privind realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor situate in extravilanul municipiului Galati, sectoarele cadastrale: 1, 4, 11, 18, 20, 33, 79, si 80, in vederea inscrierii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.
  Cetatenii care detin acte pentru imobilele situate in tarlalele: 18/1, 24, 33, 37, 68, 99, 118/1, 176, 19, 25, 34, 37/1, 69, 102, 119/1, 177, 20, 26, 34/1, 37/2, 70, 103, 120/1, 178, 21, 27/1, 34/2, 38, 71, 104, 121/1, 179, 22, 30/1, 35, 39, 72, 106, 122/1, 23, 32, 36, 40, 89, 117/1, 122/3, sunt rugati sa se prezinte cu COPIILE LEGALIZATE a acestora, pana pe data de 31.05.2018 la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI GALATI, Adresa: Str. Domneasca nr. 54, Registratura, Program: Luni - Joi, Ora: 08:30 - 15:30; Vineri, Ora: 08:30 - 12:30, cu mentiunea ca in cererea tip sa fie trecut "Pentru Biroul Cadastru".
  Prin acte se inteleg/e urmatoarele:
 • Contract/e de vanzare - cumparare;
 • Contract de donatie;
 • Act/e de comasare/alipire;
 • Act/e dezmembrare/dezlipire;
 • Certificat/e de mostenitor;
 • Act/e de partaj succesoral;
 • Sentinta/e judecatoresti;
 • Raport de expertiza;
 • Certificat/e de deces proprietar;
 • Buletine/carti de identitate proprietar.
  Persoane de contact: Tanase Ionut - telefon: 0236-307-733/0236-461-460, Dima Carmen Daniela - telefon: 0236-415-699/0753-019-275.
In atentia operatorilor economici din domeniul publicitatii !!
  Primari municipiul Galati pune la dispozitia operatorilor economici din domeniul publicitatii, pentru consultare, "Regulamentul privind amplasarea mijloacelor de publicitate in municipiul Galati" si plansa anexa.
   Sunt stabilite zonele de publicitate restransa, zonele de publicitate largita, amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone, elaborate de grupul de lucru constituit in conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, modificata si completata prin Legea nr. 154/2017.
  Pana la data de 28 februarie 2018, persoanele interesate pot transmite sugestii, observatii, propuneri, in scris, la sediul Primariei Municipiului Galati din strada Domneasca nr. 54, Institutia Arhitect Sef, Serviciul Strategie si Dezvoltare Urbana, sau pe adresa de e-mail Arhitect sef.
In atentia agentilor economici
  Agentii economici care doresc sa comercializeze martisoare, flori, felicitari, aranjamente florale in perioada 10.02.2018 - 10.03.2018 pot depune cererile, impreuna cu documentatia aferenta incepand cu data de 25.01.2018 prin fax: (0236-461-460), email: Licente sau se depun la Registratura Primariei Municipiului Galati (cererile inregistrate anterior acestei date nu se iau in considerare).

  Documentele necesare pentru obţinerea licentei sunt:
 • Cererea tip (de pe site-ul Primariei)
 • Certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului (copie);
 • Statutul (copie) pentru societati comerciale
 • Certificat constatator pentru comercializare produse nealimentare(copie);
 • Actul de identitate al reprezentantului legal (copie);
 • Certificat fiscal emis de Directia Impozite si Taxe din care sa reiasa ca agentul economic nu figureaza cu creante bugetare de plata fata de bugetul local la momentul solicitarii.
  Zonele de comercializare sunt:
 • Parcul "Mihai Eminescu"
 • Complexul "Potcoava de Aur"
 • Str. Brailei aferent Parc "Tiglina I"
 • Piata Energiei zona "Magazin General"
 • B-dul Milcov, Complex Comercial Micro 40
 • Str. Siderurgistilor c/c Str. Gh.Doja, aferent magazin Staer
 • Micro 19, str. Strungarilor, Aleea Comertului
 • Str. Brailei, aferent Farmacia Hygeea.
  Amplasamentele se atribuie in limita numarului de locuri stabilite pentru fiecare locatie, in ordinea numerelor de inregistrare ale cererilor, maxim 2 locuri intr-o zona pentru un agent economic si numai pentru comercializarea de martisoare, felicitari, flori si aranjamente florale pe mobilier stradal de mici dimensiuni (masute).
  Taxa de utilizare temporara a domeniului public este de 3 lei/mp/zi si se achita dupa stabilirea locurilor repartizate, incepand cu data de 06.02.2018.
ANUNT PUBLIC
  Primaria municipiului Galati anunta public procedura de atribuire a autorizatiilor taxi disponibile din totalul de 1.000 autorizatii taxi aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 74/2016. Data limita pana la care pot fi depuse cererile de inscriere de inscriere pentru participarea la aceasta procedura este 29.03.2018.
  Dupa aceasta data, cererile vor fi inregistrate pentru urmatoarea procedura care va fi anuntata ulterior. Lista cu documentele care trebuie depuse poate fi consultata la Primaria Galati - Compartimentul Transport Urban. Rezultatele evaluarii dosarelor vor fi anuntate prin afisare la sediul Primariei Galati in data de 03.04.2018.
  Eliberarea autorizatiilor taxi catre solicitantii cu documentatii complete inscrisi pana la data de 29.03.2018 se vor face dupa aprobarea de catre Consiliul Local a atribuirii numarului de autorizatii taxi si a numerelor de ordine ale acestora.
  Criteriile de departajare si punctajele care se acorda autovehiculelor participante sunt: Criterii departajare.
Anunt important pentru beneficiarii ajutoarelor de caldura
  Incepand cu data de 16.10.2017 solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei pot obtine formulare tipizate de cerere si declaratie pe propriere raspundere, astfel:
 • pentru energia termica in sistem centralizat - de la asociatiile de proprietari
 • pentru abonatii casnici care utilizeaza energia termica de la SC CALORGAL SA Galati cu sediul in Str. Crizantemelor nr.6
 • pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri de la Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire (Str. Fraternitatii nr. 1)
 • de pe site-ul Primariei Galati
  De ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei pot beneficia consumatorii vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat si care au un venit net mediu lunar pe membrul de familie de pana la 786 lei in cazul familiilor si de 1082 lei in cazul persoanelor singure.
  In cazul consumatorilor vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei se acorda familiilor si persoanelor singure a caror venit net mediu lunar pe membru, respectiv al persoanei singure este de pana la 615 lei, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile aduse prin H.G. nr. 778/2013 si H.G. 559/2017.
  In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energia electrica, ancheta sociala se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii sau daca au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informatiilor, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.
  Informatii pot fi obtinute de la Primaria Galati - Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire din Str. Fraternitatii nr. 1 telefon: 0236-488-444, 0236-307-740 sau de pe site-ul nostru.
   Nota: La completarea cererii, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, numarul de camere, precum si bunurile mobile si imobile detinute.
  Cererea si declaratia pe propria raspundere vor fi completata cu majuscule, datata si semnata de reprezentantul familiei (solicitant), fara modificari sau stersaturi si trebuie sa contina un numar de telefon de contact (Modelul prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare).
  In situatia in care solicitantul este beneficiar sau, dupa caz, primeste ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau alocatie pentru sustinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si solicita ajutor pentru incalzirea locuintei, acesta completeaza formularul de cerere prevazut in anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Un titular are dreptul legal la o singura masura de protectie sociala, functie de tipul de incalzire a locuintei (energie termica, gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri). Titularul are obligatia de a comunica Primarului, prin depunerea la Compartimentul Ajutoare pentru Incalzire, a unei noi declaratii pe propria raspundere, orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.
  In situatia in care familiile si persoanele singure indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii, daca aceasta este depusa pana pe 20 ale lunii.
  Programul de depunere a cererilor este de Luni - Joi: 8:30 - 16:00 si Vineri: 8:30 - 13:30.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link Documente necesare acordarii ajutorului de caldura. Formular tipizat de cerere - declaratie puteti consulta accesand link-ul urmator : Formular, Formular tipizat de cerere - pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi: Formular
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
In atentia locatarilor blocului C20
  Locatarii blocului C20 pentru ale caror apartamente s-au efectuat lucrari de interventie au obligatia depunerii documentelor doveditoare de venit net lunar ale membrilor de familie si declaratia (anexa nr. 28) alaturata, pentru stabilirea ratelor lunare, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare pentru fiecare rata lunara scadenta.
 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 19/02/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director general - Directia Generala Servicii Comunitare de Utilitati Publice. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

 

Anunt important !!

Postat de Administrator la data : 19/02/2018

  Primaria Municipiului Galati a demarat procedura privind realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor situate in extravilanul municipiului Galati, sectoarele cadastrale: 1, 4, 11, 18, 20, 33, 79, si 80, in vederea inscrierii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.
  Cetatenii care detin acte pentru imobilele situate in tarlalele: 18/1, 24, 33, 37, 68, 99, 118/1, 176, 19, 25, 34, 37/1, 69, 102, 119/1, 177, 20, 26, 34/1, 37/2, 70, 103, 120/1, 178, 21, 27/1, 34/2, 38, 71, 104, 121/1, 179, 22, 30/1, 35, 39, 72, 106, 122/1, 23, 32, 36, 40, 89, 117/1, 122/3, sunt rugati sa se prezinte cu COPIILE LEGALIZATE a acestora, pana pe data de 31.05.2018 la sediul PRIMARIEI MUNICIPIULUI GALATI, Adresa: Str. Domneasca nr. 54, Registratura, Program: Luni - Joi, Ora: 08:30 - 15:30; Vineri, Ora: 08:30 - 12:30, cu mentiunea ca in cererea tip sa fie trecut "Pentru Biroul Cadastru".
  Prin acte se inteleg/e urmatoarele:

 • Contract/e de vanzare - cumparare;
 • Contract de donatie;
 • Act/e de comasare/alipire;
 • Act/e dezmembrare/dezlipire;
 • Certificat/e de mostenitor;
 • Act/e de partaj succesoral;
 • Sentinta/e judecatoresti;
 • Raport de expertiza;
 • Certificat/e de deces proprietar;
 • Buletine/carti de identitate proprietar.
  Persoane de contact: Tanase Ionut - telefon: 0236-307-733/0236-461-460, Dima Carmen Daniela - telefon: 0236-415-699/0753-019-275.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 16/02/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul selectiei partenerilor in vederea pregatirii cererii de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B. Incubatoare de afaceri".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie parteneri.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 16/02/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie: Referent, grad IA - Departamentul de Presa, proba scrisa - 26.02.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 16/02/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele la proba interviu din data de 16.02.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director general - Directia Generala Servicii Comunitare de Utilitati Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba interviu.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 16/02/2018

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galati Director general - Directia Generala Relatii Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link:Anunt concurs recrutare.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 16/02/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea municipiului Galati". Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 15/02/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 15/02/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatul solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa din data de 13.02.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director general - Directia Generala Servicii Comunitare de Utilitati Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 14/02/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "rezultatele solutionarii contestatiei depuse la proba scrisa din data de 13.02.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director general - Directia Generala Relatii Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 13/02/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 13.02.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director general - Directia Generala Servicii Comunitare de Utilitati Publice.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba scrisa.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 13/02/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 13.02.2018, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de Director general - Directia Generala Relatii Publice, Evenimente Publice, Managementul Documentelor.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat proba scrisa.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 12/02/2018

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in cadrul sedintei ordinare din data de 25.01.2018 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site in data de 12.02.2018".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 45 privind : Modificarea si completarea HCL nr. 263/18.06.2014 privind aprobarea unor masuri referitoare la cainii cu stapan care sa ajute la reducerea numarului cainilor fara stapan, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HCL 48 privind : Modificarea HCL nr. 33/31.01.2013 privind implementarea guvernantei corporative la societatile la care municipiul Galati ca actionar unic si la Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati" cu modificarile si completarile ulterioare
 • HCL 47 privind : Aprobarea componentei comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism si a regulamentului de functionare a comisiei
 • HCL 46 privind : Asocierea municipiului Galati cu Federatia Romana de Kempo in vederea organizarii si desfasurarii Galei Colosseum Tournament - Danubius, in data de 23 februarie 2018, la Galati
 • HCL 44 privind : Insusirea inventarului actualizat al bunurilor imobile inscrise in cartea funciara si care apartin domeniului public al municipiului Galati
 • HCL 43 privind : Aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi executate de catre persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum si cele prevazute de Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, pe anul 2018
 • HCL 42 privind : Stabilirea salariilor de baza aferente functiilor contractuale din cadrul familiei ocupationale "Administratie" utilizate in cadrul structurilor publice cu personalitate juridica din domeniul asistentei sociale, aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Galati
 • Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Camera de votare
  Calendar evenimente
  Februarie 2018
  L M M J V S D
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28        
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 19.02.2018
  Numar total de vizitatori 5265403