Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 1
IMOFEST - 2018 !!
  Primaria municipiului Galati infiinteaza o platforma de mediere si un eveniment asociat investitiilor imobiliare pentru a sustine dezvoltarea economiei locale.
  Administratia locala galateana va invita sa participati la Galati Imofest 2018. Initiativa Primariei Galati de initiere si dezvoltare a unei platforme de mediere dintre investitori imobiliari, intreprinzatori ce cauta locatii noi si proprietari publici si privati de terenuri si cladiri, inclusiv cele aflate in patrimoniul municipiului Galati.
Intentiile de participare se pot depune pana pe data de 3 iulie 2018 la adresa imofest@primariagalati.ro si vor contine datele de identificare si terenurile propuse pentru prezentare.
Anunt de participare la licitatie !!
  Primaria municipiului Galati organizeaza reluarea sedintei de licitatie publica, cu oferta in plic, pentru atribuirea de licente de ocupare a domeniului public pentru 9 amplasamente (6 pentru comercializare flori si 3 pentru comercializare inghetata) astfel:
 • Complex Comercial Tiglina I - 1 amplasament flori (5mp)
 • B-dul G. Cosbuc, aferent Cimitir Eternitatea - 2 amplasamente flori (5mp fiecare)
 • Cimitirul Sf. Lazar - 3 amplasamente flori (3mp fiecare)
 • Parc Viva - 1 amplasament comercializare inghetata (2,25mp)
 • Oraselul Copiilor - 1 amplasament comercializare inghetata (2,25mp)
 • Str. V. Alecsandri, zona acces Gradina Publica - 1 amplasament comercializare inghetata (5,00mp)
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie publica.
Anunt de participare la licitatie !!
  Primaria Municipiului Galati organizeaza licitatie publica cu strigare, pentru vanzarea unui teren in suprafata de 187 mp, situat in intravilanul municipiului Galati, Str. Delfinului nr. 41.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie publica.
Anunt de participare la licitatie !!
  Primaria Municipiului Galati organizeaza licitatie publica cu strigare, pentru vanzarea unui teren in suprafata de 207 mp, situat in intravilanul municipiului Galati, Str. Mioritei nr. 45.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie publica.
ANUNT PUBLIC !!
  Primaria municipiului Galati anunta public procedura de atribuire a autorizatiilor taxi disponibile din totalul de 1.000 autorizatii taxi aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 74/2016. Data limita pana la care pot fi depuse cererile de inscriere de inscriere pentru participarea la aceasta procedura este 02.08.2018.
  Dupa aceasta data, cererile vor fi inregistrate pentru urmatoarea procedura care va fi anuntata ulterior. Lista cu documentele care trebuie depuse poate fi consultata la Primaria Galati - Compartimentul Transport Urban. Rezultatele evaluarii dosarelor vor fi anuntate prin afisare la sediul Primariei Galati in data de 07.08.2018.
  Eliberarea autorizatiilor taxi catre solicitantii cu documentatii complete inscrisi pana la data de 02.08.2018 se va face dupa aprobarea de catre Consiliul Local a atribuirii numarului de autorizatii taxi si a numerelor de ordine ale acestora.
  Criteriile de departajare si punctajele care se acorda autovehiculelor participante sunt: Criterii departajare.
Anunt public!!
  Primaria Municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate Raportul privind obligatiile de serviciu public de transport local de calatori in Municipiul Galati conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Raport.
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
In atentia locatarilor blocului C20
  Locatarii blocului C20 pentru ale caror apartamente s-au efectuat lucrari de interventie au obligatia depunerii documentelor doveditoare de venit net lunar ale membrilor de familie si declaratia (anexa nr. 28) alaturata, pentru stabilirea ratelor lunare, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare pentru fiecare rata lunara scadenta.
 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 18/06/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Protectia Mediului, proba scrisa - 02.07.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 18/06/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 15/06/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 14/06/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 14/06/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad principal - Compartiment Sport, proba scrisa - 29.06.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 14/06/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Certificate de Urbanism, proba scrisa - 28.06.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 14/06/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati: Consilier, clasa I, grad debutant - Compartiment Autorizatii Construire, proba scrisa - 28.06.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectie dosare.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 14/06/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in extravilanul municipiului Galati, Zona Zatun, T225, P1051-2/2, Lot 2, in vederea extinderii amenajarii piscicole din sectorul Zatun, pe terenul proprietate.".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 13/06/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt mediu !!

Postat de Administrator la data : 13/06/2018

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Sistematizare zona Colegiul National Mihail Kogalniceanu - Etapa I + II", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul "Sistematizare zona Colegiul National Mihail Kogalniceanu - Etapa I + II", propus a fi amplasat in municipiul Galati, zona aferenta colegiului National "Mihail Kogalniceanu" cuprinsa intre str. Regiment 11 Siret, bloc A1 - bloc A7, bloc GS1 - bloc E9, bloc A7 - bloc A8.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati din Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in zilele de luni - joi, intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 19.06.2018.

 

Anunt mediu !!

Postat de Administrator la data : 13/06/2018

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Amenajare zona centrala intre str. Navelor, limita bl. P si Potcoava de aur" , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Amenajare zona centrala intre str. Navelor, limita bl. P si Potcoava de aur", propus a fi amplasat in intravilanul municipiul Galati, judetul Galati, Prelungirea Traian, str. Nicolae Balcescu, str. Domneasca, str. Navelor, judetul Galați.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati din Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in zilele de luni - joi, intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 19.06.2018.

 

Anunt mediu !!

Postat de Administrator la data : 13/06/2018

  Municipiul Galati, titular al proiectelor "Deviere retele de apa-canalizare", "Deviere retele de gaze", "Deviere instalatii electrice afectate de investitia Parcare supraetajata zona Mazepa, aferent Bl. R5 str. Rosiori", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectele "Deviere retele de apa-canalizare", "Deviere retele de gaze", "Deviere instalatii electrice afectate de investitia Parcare supraetajata zona Mazepa, aferent Bl. R5 str. Rosiori" propuse a fi amplasate in municipiul Galati, zona str. Rosiori (aferent Bl. R5), str. Armata Poporului, str. Garibaldi, str. Marasesti.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati din Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in zilele de luni - joi, intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 19.06.2018.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 13/06/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad superior - Biroul Reparatii Strazi, Siguranta Circulatiei, Semaforizare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 285 privind : Aprobarea depozitarii pe o perioada determinata, a deseurilor municipale colectate de pe raza judetului Galati
 • HCL 284 privind : Trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati
 • HCL 283 privind : Modificarea si completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HCL 282 privind : Aprobarea proiectului "Anveloparea unitatii de invatamant - Scoala gimnaziala Iulia Hasdeu din municipiul Galati", precum si a cheltuielilor legate de proiect
 • HCL 281 privind : Numirea unui membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Galati"
 • HCL 280 privind : Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2018
 • HCL 279 privind : Stabilirea numarului de posturi pentru Teatrul de Papusi "Nae Leonard" din Galati
 • Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Camera de votare
  Calendar evenimente
  Iunie 2018
  L M M J V S D
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 18.06.2018
  Numar total de vizitatori 5646972