#MunicipiulGalați

Direcții, servicii, programe & inițiative locale.

transportation-892948_1920
anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare
atribuții, formulare necesare, acte emise, program de funcționare
Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România
transportation-892948_1920
transport public, parcări, biciclete, taximetrie, autorizații traseu

Servicii electronice

Autorizații de Comerț
Autorizații de Comerț

lista autorizațiilor de comerț emise

Autorizații auto
Autorizații auto

lista autorizatiilor de taxi & transport

Programare online
Programare online

act de identitate, transcrieri, certificat de urbanism

Depunere cerere C.U.
Depunere cerere C.U.

Consultare regulament local de urbanism

Formulare online
Formulare online

depunere cereri

Platforma Taxe și Impozite
Platforma Taxe și Impozite

Platforma Taxe și Impozite

E-Tax
E-Tax

Sistem electronic de plata a taxelor si impozitelor cu ajutorul InternetBanking

Cautare in registratura

Administrația locală la zi

Știrile primăriei. Anunțuri. Comunicate.

Anunt public !!

Anunt de presa

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 29.07.2021, orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane.

Rezultatul probei interviu concurs de angajare!

Anunt de angajare

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat
pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad debutant – Biroul Cadastru – proba scrisă – 19.07.2021

Anunt public !!

Anunt de presa

Primăria Municipiului Galați dorește să vă aducă la cunoștință că în perioada 26.07.2021 - 29.07.2021 se va realiza o nouă etapă din Planul de Acțiune D.D.D. (deratizare, dezinsecție, dezinfecție) pentru anul 2021, împotriva insectelor zburătoare și târâtoare, prin Serviciul Public Ecosal.

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad asistent – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare, probă scrisă în data de 02.08.2021, ora 10.00

Anunt public !!

Anunt de presa

Operatorii de transport care deţin autorizaţii transport/taxi cu termen de plată în luna iulie 2021 sunt atenţionaţi să se prezinte pentru viza acestora până la data înscrisă în autorizaţie. Astfel vor fi evitate orice neplăceri provocate de retragerea acestor autorizaţii.

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad debutant – Biroul Cadastru din data de 19.07.2021, ora 10.00

Anunt concurs de recrutare !!

Anunt de angajare

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Resurse Umane și Salarizare

Indicatorii municipiului Galati pe trimestrul II al anului 2021 !!

Anunt de presa

Urmare a adresei nr. GLR_TRZ-14069/15.07.2021 transmisa de D.G.F.P. Galati, au fost comunicati indicatorii municipiului Galati la 30.06.2021.
  Conform prevederilor art. 761 din Legea privind finantele publice locale, nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia de a publica acesti indicatori pe pagina de internet a unitatii administrativ teritoriale, in termen de 5 zile lucratoare de la primire.

Rezultat selectie dosare examen promovare în grad profesional

Anunt de promovare

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați – proba scrisă – 26.07.2021, ora 10.00

Anunț, privind închirierea prin licitație publică a unui teren

Anunt de presa

Anunț, privind închirierea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în ALEEA EGRETEI, NR. 21

Descoperă Galațiul

Descoperă Galațiul și frumusețile oferite de împrejurimi.

Date geografice: Situat pe malul stâng al Dunării, la confluența râurilor Siret și Prut, lângă Lacul Brateș.

Descoperă: Galați, orașul binecuvântat de Dunăre, este centrul experienței vizitatorilor, cu istorie, muzee, evenimente, restaurante, artă și cultură.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Evoluție: Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.