#MunicipiulGalați

Direcții, servicii, programe & inițiative locale.

transportation-892948_1920
transport public, parcări, biciclete, taximetrie, autorizații traseu
atribuții, formulare necesare, acte emise, program de funcționare
anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare
Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România

Servicii electronice

Autorizații de Comerț
Autorizații de Comerț

lista autorizațiilor de comerț emise

Formulare online
Formulare online

depunere cereri

Platforma Taxe și Impozite
Platforma Taxe și Impozite

Platforma Taxe și Impozite

Programare online
Programare online

act de identitate, transcrieri, certificat de urbanism

Depunere cerere C.U.
Depunere cerere C.U.

Consultare regulament local de urbanism

Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - Formular
Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - Formular

                  Cerere PF | Cerere PJ
                 

E-Tax
E-Tax

Sistem electronic de plata a taxelor si impozitelor cu ajutorul InternetBanking

Cautare in registratura

Administrația locală la zi

Știrile primăriei. Anunțuri. Comunicate.

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale Persoane Juridice, probă scrisă în data de 06.04.2023, ora 10.00

Comunicat de presă !!

Comunicate de presa

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 145231/6503 din 12.01.2023 pentru implementarea proiectului nr. C5-B2.1.a-233, intitulat „Renovarea energetică a imobilului din Str. Gheorghe Asachi, Nr.2A” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, - runda 1- Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Comunicat de presă !!

Comunicate de presa

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 10681/26368 din 08.02.2023 pentru implementarea proiectului nr. C5-B2.1.a-1688, intitulat „Renovarea energetică a imobilului din str. Camil Ressu, nr. 3-A” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1.a/1, - Runda 2 - Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Anunt public !!

Anunturi publice

Consiliul de administratie al SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF. IOAN" Galati organizeaza concurs 1n conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1520/2016 pentru ocuparea functiei de manager-persoana fizica si a Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager-persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Municipiului Galati aprobat prin dispozitia Primarului nr. 441/02.02.2023.

Anunț public !!

Anunturi publice

Municipiul Galați face cunoscută intenția de a acorda sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aflate pe raza municipiului Galați, în anul fiscal 2023, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare și HG.1470/2002 pentru aplicarea prevederilor O.G.nr. 82/2001.

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, probă scrisă în data de 03.04.2023, ora 10.00

Rezultat selecție dosare concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Cadastru, probă scrisă în data de 04.04.2023, ora 10.00

Rezultat selecție dosare concurs recrutare

Anunt de angajare

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Rezultat selecție dosare concurs recrutare

Anunt de angajare

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad IA – Serviciul Investiții

În atenţia persoanelor fizice din municipiul Galaţi care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii !!

Anunturi publice

Primăria Galaţi anunţă programarea examenului de atestare/reatestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii în data de 05.05.2023.

Comunicat de presă !!

Comunicate de presa

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, contractul de finanțare nr. 135331 din 29.11.2022 pentru proiectul Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 36, în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1/1 runda 1 Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice - Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Anunț licitație publică !!

Anunturi publice

Primăria Municipiului Galați organizează reluarea ședinței de licitație publică, cu oferta în plic, pentru atribuirea de licențe de ocupare a domeniului public pentru 7 amplasamente, aprobate prin dispoziții ale primarului.

Anunț concurs de recrutare!!

Anunt de angajare

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Biroului Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Anunț concurs de recrutare!!

Anunt de angajare

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant de inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Serviciului Investiții.

Anunț examen promovare în grad profesional

Anunt de promovare

În conformitate cu prevederile art. 617 alin.(2) şi al art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Galați organizează în data de 26.04.2023, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției.

Anunț public !!

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 23.03.2023, ora 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi

Descoperă Galațiul

Descoperă Galațiul și frumusețile oferite de împrejurimi.

Date geografice: Situat pe malul stâng al Dunării, la confluența râurilor Siret și Prut, lângă Lacul Brateș.

Descoperă: Galați, orașul binecuvântat de Dunăre, este centrul experienței vizitatorilor, cu istorie, muzee, evenimente, restaurante, artă și cultură.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Evoluție: Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.