#MunicipiulGalați

Direcții, servicii, programe & inițiative locale.

atribuții, formulare necesare, acte emise, program de funcționare
anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare
Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România

Servicii electronice

Autorizații de Comerț
Autorizații de Comerț

lista autorizațiilor de comerț emise

Formulare online
Formulare online

depunere cereri

Platforma Taxe și Impozite
Platforma Taxe și Impozite

Platforma Taxe și Impozite

Programare online
Programare online

act de identitate, transcrieri, certificat de urbanism

Depunere cerere C.U.
Depunere cerere C.U.

Consultare regulament local de urbanism

Datoria publică a municipiului Galați
Datoria publică a municipiului Galați

Datoria publică a municipiului Galați

Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - Formular
Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - Formular

                  Cerere PF | Cerere PJ
                 

E-Tax
E-Tax

Sistem electronic de plata a taxelor si impozitelor cu ajutorul InternetBanking

Cautare in registratura

Administrația locală la zi

Știrile primăriei. Anunțuri. Comunicate.

Anunț public

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 07.12.2023, ora 12:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi.

Rezoluție contestații Program Rabla Local 2023

Anunturi publice

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate rezultatul soluționării contestațiilor din cadrul Programului Rabla Local 2023.

Ședința C.T.A.T.U. 08.12.2023

Sedinte CTATU

Ordinea de zi a ședinței CTATU din data de 08.12.2023, ce va avea loc la sediul Primăriei Galați din str. Domnească nr. 54, sala de ședințe a Consiliului Local, Nr. 118, etaj 1, începând cu ora 11:00

Anunț de mediu

Anunturi de mediu

Primăria municipiului Galați anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare colector canalizare DN600 mm strada Argeșului tronson str. Barboși – str. Vădeni și tronson str. Narciselor – str. Oltului”, propus a fi amplasat în municipiului Galați, strada Argeșului tronson str. Barboși – str. Vădeni și tronson str. Narciselor – str. Oltului, județul Galați.

Rezultat selecție dosare examen de promovare în grad profesional

Anunt de promovare

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați, organizat în data de 11.12.2023, ora 10.00 – proba scrisă

Anunț public

Anunturi publice

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: „Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința extraordinară, din data de 14.11.2023, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 24.11.2023”.

Anunț de mediu

Anunturi de mediu

Municipiul Galați, titular al „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Galați”, cu amplasamentul în Galați, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu.

Anunț de mediu

Anunturi de mediu

Municipiul Galați, titular al proiectului „Revitalizarea turismului în Galați, prin valorificarea durabilă a elementelor de patrimoniu cultural și natural de pe Faleza Dunării”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, cu evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Revitalizarea turismului în Galați, prin valorificarea durabilă a elementelor de patrimoniu cultural și natural de pe Faleza Dunării” propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Galați, Faleza Dunării, județul Galați.

Anunț public

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 21.11.2023, ora 16:00, în sistem on-line, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, având următorul proiect al ordinii de zi.

Anunț de mediu

Anunturi de mediu

Municipiul Galați, titular al „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Galați”, cu amplasamentul în Galați, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu.

Anunț public

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a”, alin. (3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în Ședință Ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 23.11.2023, ora 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din Strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Rabla Local

Referitor la termenul limită de depunere a documentelor necesare pentru Programul privind Casarea Autovehiculelor Uzate - RABLA LOCAL 2023 finanțat din Fondul pentru Mediu și din Bugetul Local al Primariei municipiului Galați.

Anunț de mediu

Anunturi de mediu

Primăria municipiului Galați, titular al proiectului „Creșă pentru copii” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Creșă pentru copii” propus a fi amplasat în Municipiul Galați, Strada Brăilei, Nr. 184, Școala Nr. 1.

Anunț public

Rabla Local

Primăria municipiului Galați informează persoanele fizice, proprietare de autovehicule uzate, că în urma depunerii documentelor care atestă eligibilitatea în cadrul Programului Rabla Local 2023 finanțat din Fondul pentru Mediu și din Bugetul Local al Primăriei municipiului Galați de către solicitanții de finanțare până la data de 31.10.2023, s-a constatat că un număr de 174 de cereri au fost declarate admise ca urmare a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și 42 de cereri au fost declarate respinse pentru neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate stabilite prin Procedura Internă privind Participarea Persoanelor Fizice din municipiul Galați la Programul Privind Casarea Autovehiculelor Uzate, aprobată prin H.C.L. nr. 179/12.04.2023, conform tabelului anexat.

Anunț public

Anunturi publice

În temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Secretarul municipiului face public următorul anunț: „Hotărârile Consiliului Local Galați adoptate în ședința ordinară, din data de 31.10.2023 și ședința extraordinară, din data de 08.11.2023, au fost aduse la cunoștința publică prin afișarea pe site la data de 14.11.2023”.

Anunţ important în atenţia solicitanţilor de locuinţe ANL cu chirie

Anunturi publice

Primăria Municipiului Galați aduce la cunoștință că în perioada 15.11.2023 - 31.12.2023, tinerii cu vârsta de până la 35 ani, pot depune documente în vederea repartizării de locuințe construite prin ANL.
Actele se depun la Registratura Generală cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54 sau se vor încărca pe platforma e-digital.primariagalati.ro și trebuie să cuprindă documentele prevăzute în opisul anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.589/31.10.2023 - afișată pe site-ul www.primariagalati.ro.

Anunț de mediu

Anunturi de mediu

Primăria Municipiului Galați anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare alee de acces, zona blocurilor C20-C21”, propus a fi amplasat în municipiului Galați, alee acces (zona bl. C20-C21), județul Galați.

Rezultat final examen promovare în grad profesional

Anunt de promovare

Rezultatul final la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici de execuție din cadrul Serviciului Resurse Umane și Salarizare din data de 10.11.2023 – proba scrisă

Rezultat proba interviu examen promovare în grad profesional

Anunt de promovare

Rezultatul probei interviu la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici de execuție din cadrul Serviciului Resurse Umane și Salarizare din data de 10.11.2023 – proba scrisă

Descoperă Galațiul

Descoperă Galațiul și frumusețile oferite de împrejurimi.

Date geografice: Situat pe malul stâng al Dunării, la confluența râurilor Siret și Prut, lângă Lacul Brateș.

Descoperă: Galați, orașul binecuvântat de Dunăre, este centrul experienței vizitatorilor, cu istorie, muzee, evenimente, restaurante, artă și cultură.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Evoluție: Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.