#MunicipiulGalați

Direcții, servicii, programe & inițiative locale.

atribuții, formulare necesare, acte emise, program de funcționare
anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare
Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România

Servicii electronice

Autorizații de Comerț
Autorizații de Comerț

lista autorizațiilor de comerț emise

Formulare online
Formulare online

depunere cereri

Platforma Taxe și Impozite
Platforma Taxe și Impozite

Platforma Taxe și Impozite

Programare online
Programare online

act de identitate, transcrieri, certificat de urbanism

Depunere cerere C.U.
Depunere cerere C.U.

Consultare regulament local de urbanism

Rabla Local 2023
Rabla Local 2023

Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Datoria publică a municipiului Galați
Datoria publică a municipiului Galați

Datoria publică a municipiului Galați

Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - Formular
Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate - Formular

                  Cerere PF | Cerere PJ
                 

E-Tax
E-Tax

Sistem electronic de plata a taxelor si impozitelor cu ajutorul InternetBanking

Cautare in registratura

Administrația locală la zi

Știrile primăriei. Anunțuri. Comunicate.

Anunț public !!

Parcari resedinta

Primăria Municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate Procesul-Verbal de alocare a locurilor de parcare din parcările de domiciliu/reședință, ca urmare a ședințelor de licitație publică deschisă cu strigare, întocmit în data de 29.09.2023, ce s-au desfășurat la sediul Primăriei municipiului Galați din strada Domnească nr. 54, în perioada 15.09 - 25.09.2023.

Rezultat interviu examen promovare in clasa

Anunt de promovare

Rezultatul probei interviu din data de 28.09.2023 la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Serviciului Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu

Anunț public !!

Parcari resedinta

Primăria municipiului Galați informează persoanele interesate că, în baza H.C.L. nr. 337/24.06.2021, cu modificările și completările ulterioare, în data de 03.10.2023 - 04.10.2023, vor avea loc sesiunile de licitație privind alocarea locurilor de parcare din Mazepa I - zona 16A, 19A, Mazepa II - zona 15 A, Țiglina I - zona 9C, Țiglina II - zona 10A, 10B, Micro 18 - zona 4A, 4B, 4C, 4D și Micro 21 - zona 1A 1B, 1C, din parcările de domiciliu/reședință aflate în municipiul Galați, care se vor desfășura conform tabelului anexat, la sediul Primăriei municipiului Galați din strada Domnească nr. 54.
De asemenea, participanții au obligația de a se prezenta cu următoarele documente: carte de identitate în original și procură în formă autentică (în cazul reprezentanților legali).
Menționăm faptul că, persoanele care nu se prezintă la data și ora la care a fost anunțată procedura de licitație, pierd dreptul de a beneficia de unul dintre locurile licitate.

Anunț public

Parcari resedinta

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția persoanelor interesate: „Proces verbal încheiat în data de 27.09.2023 privind soluționarea contestațiilor înregistrate în cadrul procedurii de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu/reședință din municipiul Galați - Etapa 8"

Anunț public

Anunturi de mediu

Municipiul Galați anunță publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galați privind actualizarea Deciziei etapei de încadrare nr. 353 din 06.03.2023 emisă proiectului „Amenajare alee de acces strada Regiment 11 Siret zona bl. D5, D6, C16, C18”, cu amplasamentul în municipiul Galați, strada Regiment 11 Siret, zona bl.D5, D6, C16, C18, județul Galați.

Anunț important

Anunturi publice

Primăria municipiului Galați anunță public procedura de atribuire a autorizațiilor taxi disponibile din totalul de 1.050 autorizații taxi aprobate de Consiliul local prin HCL nr. 243/2021 pentru toate solicitările depuse până la data de 23.11.2023.

Rezultat proba scrisă examen promovare în clasă

Anunt de promovare

Rezultatul probei scrise din data de 27.09.2023 la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Serviciului Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu

Anunț public !!

Parcari resedinta

Informare privind atribuirea locurilor de parcare din Micro 19 - zona 3B, Micro 20 - zona 2A și Micro 39 - zona 8B

Rezultat final examen promovare în clasă

Anunt de promovare

Rezultatul final la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale

Modificarea H.C.L. nr. 337/24.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință aflate în municipiul Galaţi, cu modificările și completările ulterioare

Transparenta decizionala

Primăria municipiului Galați pune la dispoziția cetățenilor municipiului Galați proiectul de hotărâre privind: "Modificarea H.C.L. nr. 337/24.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință aflate în municipiul Galaţi, cu modificările și completările ulterioare". Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Biroul Managementul Calității, transparență decizională, strategii și politici publice.
  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 06.10.2023, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro sau prin poștă, la Registratura Generală a instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.
  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236307730, e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro

Rezultat proba interviu examen promovare în clasă

Anunt de promovare

Rezultatul probei interviu din data de 25.09.2023 la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale

Rezultat proba scrisă examen promovare în clasă

Anunt de promovare

Rezultatul probei scrise din data de 25.09.2023 la examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale

Anunț public !!

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a”, alin. (3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în Ședință Ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 28.09.2023, ora 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din Strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi ...

Anunț public !!

Anunturi de mediu

Municipiul Galati, titular al proiectului "Extindere iluminat public in municipiul Galati, etapa II, zona Calea Smardan", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați.

Comunicat de presă !!

Comunicate de presa

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C15 – Educație, conform contractului de finanțare încheiat sub nr. 243DOT/2023, fiind înregistrat la beneficiar cu nr. 147506/27.07.2023, cod F-PNRR-Dotări-2023-3807.

Rezultat selecție dosare examen promovare în clasa

Anunt de promovare

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în clasa a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de învățământ superior, din cadrul Serviciului Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu

Descoperă Galațiul

Descoperă Galațiul și frumusețile oferite de împrejurimi.

Date geografice: Situat pe malul stâng al Dunării, la confluența râurilor Siret și Prut, lângă Lacul Brateș.

Descoperă: Galați, orașul binecuvântat de Dunăre, este centrul experienței vizitatorilor, cu istorie, muzee, evenimente, restaurante, artă și cultură.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Evoluție: Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.