#MunicipiulGalați

Direcții, servicii, programe & inițiative locale.

transportation-892948_1920
anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare
atribuții, formulare necesare, acte emise, program de funcționare
Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România
transportation-892948_1920
transport public, parcări, biciclete, taximetrie, autorizații traseu

Servicii electronice

Autorizații de Comerț
Autorizații de Comerț

lista autorizațiilor de comerț emise

Formulare online
Formulare online

depunere cereri

Autorizații auto
Autorizații auto

lista autorizatiilor de taxi & transport

Platforma Taxe și Impozite
Platforma Taxe și Impozite

Platforma Taxe și Impozite

Programare online
Programare online

act de identitate, transcrieri, certificat de urbanism

Depunere cerere C.U.
Depunere cerere C.U.

Consultare regulament local de urbanism

E-Tax
E-Tax

Sistem electronic de plata a taxelor si impozitelor cu ajutorul InternetBanking

Cautare in registratura

Administrația locală la zi

Știrile primăriei. Anunțuri. Comunicate.

Rezultat selectie dosare examen promovare în grad profesional

Anunt de promovare

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați – proba scrisă – 30.09.2021, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Achiziții Publice din data de 20.09.2021 – proba scrisă

Stabilirea taxei pentru emiterea Avizului de amplasare a unor construcţii provizorii, în suprafaţă de maximum 12 mp

Transparenta decizionala

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind: "Stabilirea taxei pentru emiterea Avizului de amplasare a unor construcţii provizorii, în suprafaţă de maximum 12 mp".
   Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr.54, Biroul Managementul Calității, transparență decizională, strategii și politici publice.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 05 octombrie 2021, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro sau prin poștă, la Registratura Generală a instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.
  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236-307-730, e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro

Anunt public !!

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 29 09 2021 orele 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane.

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu proba scrisă - 23.09.2021, ora 10.00

Completarea și modificarea H.C.L. nr. 304/30.05.2018

Transparenta decizionala

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind: "Completarea și modificarea H.C.L. nr. 304/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați".
   Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției www.primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr.54, Biroul Managementul Calității, transparență decizională, strategii și politici publice.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 04 octombrie 2021, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro sau prin poștă, la Registratura Generală a instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.
  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236-307-730, e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad superior – Serviciul Achiziții Publice – proba scrisă – 20.09.2021

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad debutant – Serviciul Organizare Evenimente din data de 22.09.2021, ora 10.00

Retragere anunț concurs de promovare

Anunt de promovare

În urma clarificărilor de retragere concursuri, făcute de ANFP, Primăria Municipiului Galați, retrage anunțul de concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou - Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați din data de 14.10.2021 - proba scrisă

Anunt public !!

Anunturi publice

Primăria Municipiului Galați prin Direcția Impozite, Taxe si alte Venituri Locale, in temeiul art. 250 din Legea 207 / 20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă face cunoscut ca in luna octombrie, in Galati - str. Domnească nr. 13 bl. L - parter, se vor vinde la licitatie proprietati ale debitorilor cu domiciliul in România, jud. Galați, mun. Galați.

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Organizare Evenimente, probă scrisă în data de 30.09.2021, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier, clasa I, grad asistent – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare din data de 15.09.2021 – proba scrisă

Descoperă Galațiul

Descoperă Galațiul și frumusețile oferite de împrejurimi.

Date geografice: Situat pe malul stâng al Dunării, la confluența râurilor Siret și Prut, lângă Lacul Brateș.

Descoperă: Galați, orașul binecuvântat de Dunăre, este centrul experienței vizitatorilor, cu istorie, muzee, evenimente, restaurante, artă și cultură.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Evoluție: Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.