#MunicipiulGalați

Direcții, servicii, programe & inițiative locale.

transportation-892948_1920
anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare
atribuții, formulare necesare, acte emise, program de funcționare
Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România
transportation-892948_1920
transport public, parcări, biciclete, taximetrie, autorizații traseu

Servicii electronice

Autorizații de Comerț
Autorizații de Comerț

lista autorizațiilor de comerț emise

Formulare online
Formulare online

depunere cereri

Autorizații auto
Autorizații auto

lista autorizatiilor de taxi & transport

Platforma Taxe și Impozite
Platforma Taxe și Impozite

Platforma Taxe și Impozite

Programare online
Programare online

act de identitate, transcrieri, certificat de urbanism

Depunere cerere C.U.
Depunere cerere C.U.

Consultare regulament local de urbanism

E-Tax
E-Tax

Sistem electronic de plata a taxelor si impozitelor cu ajutorul InternetBanking

Cautare in registratura

Administrația locală la zi

Știrile primăriei. Anunțuri. Comunicate.

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Promovare si Cooperare Economica din data de 06.12.2021, ora 10.00

Anunt public !!

Anunturi publice

Primăria municipiului Galați anunță: "În urma verificării dosarelor depuse pentru atribuirea unui loc de parcare din ETAPA III, CARTIER MICRO 18, SUBZONA 4-A,B,C,D, anexăm lista cu cererile declarate respinse. Solicitanții pot depune contestații (contestatiiparcari@primariagalati.ro) în termen de 3 zile lucrătoare de la data prezentului anunț, urmând ca soluționarea acestora, să se comunice în cel mai scurt timp"

Sedință C.T.A.T.U.

Sedinte CTATU

Ordinea de zi a sedintei CTATU din 10.12.2021

Anunt public !!

Anunturi publice

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedintele deindata din 18.11.2021 si 22.11.2021 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 03.12.2021".

Anunt concurs de recrutare !!

Anunt de angajare

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Organizare Evenimente

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatul selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Promovare și Cooperare Economică, probă scrisă în data de 06.12.2021, ora 10.00

Rezultatul final al concursului de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatele finale obținute la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Reparații și Întreținere Imobile din data de 22.11.2021 – proba scrisă

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Str. Gerului nr. 13

Anunturi publice

Teren intravilan, în suprafață de 30 mp, situat în STR. Gerului, nr. 13 se identifică în cartea funciară a municipiului nr.111089, nr. cadastral 111089. Conform Certificatului de Urbanism nr. 839/2021 terenul are destinația curți construcții. Terenul aparține domeniului privat. Vânzarea se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 399/29.07.2021.

Anunț, privind închirierea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Grădina Publică

Anunturi publice

Teren intravilan, în suprafață de 958,24 mp, situat în Grădina Publică – latura de nord, zona străzii Elena Doamna, se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 106985, nr. cadastral 106985. Terenul se închiriază în scopul realizării de activități de prestări servicii – loc de joacă. Terenul aparține domeniului public. Închirierea se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 535/28.10.2021.

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Str. Portului, nr. 39A

Anunturi publice

Imobilul teren intravilan, situat în Galați, strada Portului nr. 39A, județul Galați, în suprafață de 278 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, înscris în CF nr. 130266, cu nr. cadastral 130266, cu destinația curți construcții. Vânzarea se face conform art.363 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.473/25.08.2021.

Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Str. Portului, nr. 39B

Anunturi publice

Imobilul teren intravilan, situat în Galați, strada Portului nr. 39B, județul Galați, în suprafață de 323 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, înscris în CF nr. 130373, nr.cadastral 130373, cu destinația curți construcții. Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 474/25.08.2021.

Anunt public !!

Anunturi publice

Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate programul de lucru al serviciului Decese in perioada 27.11. 2021 - 01.12.2021.

Descoperă Galațiul

Descoperă Galațiul și frumusețile oferite de împrejurimi.

Date geografice: Situat pe malul stâng al Dunării, la confluența râurilor Siret și Prut, lângă Lacul Brateș.

Descoperă: Galați, orașul binecuvântat de Dunăre, este centrul experienței vizitatorilor, cu istorie, muzee, evenimente, restaurante, artă și cultură.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Evoluție: Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.