#MunicipiulGalați

Direcții, servicii, programe & inițiative locale.

transportation-892948_1920
transport public, parcări, biciclete, taximetrie, autorizații traseu
atribuții, formulare necesare, acte emise, program de funcționare
anunțuri posturi vacante, concursuri de promovare
Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România

Servicii electronice

Autorizații de Comerț
Autorizații de Comerț

lista autorizațiilor de comerț emise

Formulare online
Formulare online

depunere cereri

Platforma Taxe și Impozite
Platforma Taxe și Impozite

Platforma Taxe și Impozite

Programare online
Programare online

act de identitate, transcrieri, certificat de urbanism

Depunere cerere C.U.
Depunere cerere C.U.

Consultare regulament local de urbanism

E-Tax
E-Tax

Sistem electronic de plata a taxelor si impozitelor cu ajutorul InternetBanking

Cautare in registratura

Administrația locală la zi

Știrile primăriei. Anunțuri. Comunicate.

Anunț public !!

Anunturi publice

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a”, alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 26 05 2022, orele 1400, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi

Rezultatul final al concursului de promovare

Anunt de promovare

Rezultatele finale obținute la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II – Biroul Informatizare din data de 17.05.2022 –proba scrisă

Clarificare privind procedura de vânzare prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în str. Mioriței nr. 45

Anunturi publice

Referitor la procedura de licitatie publică privind vânzarea terenului situat în str. Mioriței nr. 45, proprietatea privată a municipiului Galați, vă comunicăm următoarele clarificări

Anunț public !!

Anunturi de mediu

Primăria municipiului Galați anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reamenajare piațetă aferentă Bisericii Greacă”, propus a fi amplasat în Municipiul Galați, Strada Maior Iancu Fotea, Nr. 2, lot 1, Județul Galați.

Rezultat proba interviu concurs de promovare

Anunt de promovare

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II din cadrul Biroului Informatizare din data de 17.05.2022, ora 10.00 - proba scrisă

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatele la proba scrisă din data de 18.05.2022 la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad II – Serviciul Investiții

Rezultat proba interviu concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare organizat
pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juridic și Legalitate din data de 16.05.2022, ora 10.00 – proba scrisă

Anunț de participare la licitație !!

Anunturi publice

Primăria municipiului Galați organizează în data de 31.05.2022, ora 14:30, licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil - teren și construcție cu destinația de spaţiu comercial, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Galaţi, str. Ionel Fernic nr. 22A S5.

Rezultat soluționare contestație

Anunt de angajare

Rezultatul soluționării contestației depuse la etapa selecției dosarelor, la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de director – Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

Atribuirea denumirii Aleea Neptun unei artere de circulatie

Transparenta decizionala

  Primăria municipiului Galați pune la dispoziția cetățenilor municipiului Galați proiectul de hotărâre privind: "Atribuirea denumirii Aleea Neptun unei artere de circulatie". Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Biroul Managementul Calității, transparență decizională, strategii și politici publice.
  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 28 Mai 2022, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro sau prin poștă, la Registratura Generală a instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.
  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236-307-730, e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro

Rezultat proba scrisa concurs de promovare

Anunt de promovare

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat
pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, grad II din cadrul Biroului Informatizare din data de 17.05.2022, ora 10.00 - proba scrisă

Anunt public !!

Anunturi de mediu

Municipiul Galaţi anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal „Centrul de servicii sociale pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată, strada Traian nr. 254”.

Anunt public !!

Anunturi publice

  In temeiul art. 198, alin. (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: "Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedinta extraordinara din data de 03.05.2022 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 17.05.2022".

Aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z - Centrul de servicii sociale pentru persoane fără adăpost

Transparenta decizionala

  Primăria municipiului Galați pune la dispoziția cetățenilor municipiului Galați proiectul de hotărâre privind: "Aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal Centrul de servicii sociale pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată, strada Traian nr. 254". Documentația poate fi consultată pe site-ul instituției primariagalati.ro la secțiunea Transparență decizională sau la sediul instituției din str. Domnească nr. 54, Biroul Managementul Calității, transparență decizională, strategii și politici publice.
  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 27 Mai 2022, prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Transparență decizională, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro sau prin poștă, la Registratura Generală a instituției din Galați, str. Domnească nr. 54.
  Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon: 0236-307-730, e-mail: petrina.horghidan@primariagalati.ro

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat
pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juridic și Legalitate din data de 16.05.2022, ora 10.00

Rezultat selectie dosare concurs de recrutare

Anunt de angajare

Rezultatele selectiei dosarelor de înscriere depuse la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de director – Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, probă scrisă în data de 24.05.2022, ora 10.00

Descoperă Galațiul

Descoperă Galațiul și frumusețile oferite de împrejurimi.

Date geografice: Situat pe malul stâng al Dunării, la confluența râurilor Siret și Prut, lângă Lacul Brateș.

Descoperă: Galați, orașul binecuvântat de Dunăre, este centrul experienței vizitatorilor, cu istorie, muzee, evenimente, restaurante, artă și cultură.

Este unul dintre cele mai mari centre economice din România. Orașul Galați are o istorie încărcată și datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viața economică s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și a Portului Mineralier.

Evoluție: Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.