Proiecte de Hotărâri

System Administrator

2021-01-28

1. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii parcului "CFR" in parcul "Carol I"(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrări de înlocuire conductă apă rece Dn 50mm și colector canalizare Dn 300mm alee Marea Neagră"(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refacere gard Spitalul clinic de Obstetrică Ginecologie Buna Vestire"(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Regenerare urbană și reparații sistem rutier cartierele Micro 38, 39A, 39B, 39C - subzona 4 - Micro 38"(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 455/30.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc, tronson Henri Coandă – str. Al. Măcelaru"(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați pentru anul școlar 2020-2021(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare de stații capăt de linie – Bariera Traian"(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare de stații capăt de linie – Micro 19"(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Resistematizare teren și refacere rețea canalizare imobil Str. Traian, nr. 246"(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 12, str. Științei, nr. 115E(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, str. Arcașilor,nr. 52Q(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 347/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc B7, str. Petru Rareș nr.12, aferent Asociației de proprietari nr. 151, Municipiul Galați"(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 330/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C5, str. Petru Rareș nr.14, aferent Asociației de proprietari nr. 151, Municipiul Galați"(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 331/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C6, str. Petru Rareș nr. 16, aferent Asociației de proprietari nr. 151, Municipiul Galați"(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 332/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C7, str. Petru Rareș nr. 18, aferent Asociației de proprietari nr. 151, Municipiul Galați"(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 333/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc C8, str. Alexandru Lăpușneanu, nr .39, aferent Asociației de proprietari nr. 151, Municipiul Galați"(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 110/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuinței, bloc E14, sc. 2, Bulevardul Dunărea, nr. 90, Micro 21, aferent Asociației de proprietari nr. 561, Municipiul Galați"(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

18. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2021-2022(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

19. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 173 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe strada 1 Decembrie 1918(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

20. Proiect de hotărâre privind retragerea Municipiului Galați din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul Regional de Termoficare Galați” (Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

21. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Galați(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

22. Proiect de hotărâre privind preluarea unei parți din imobilul, situat în Galați, strada Dogăriei, nr.31-33 din administrarea Cantinei de Ajutor Social în administrarea Consiliului Local Galați(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

23. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului, situat în Galați, Bulevardul Dunărea nr. 44, Bl. B7, ap. 39, parter, din administrarea Poliției Locale Galați, în administrarea Consiliului Local Galați(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Meteo, nr. 11(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 112/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR3B, sc. 1, 2, 3, Bulevardul Galați, nr.7, Micro 21, aferent Asociației de proprietari nr. 531, Municipiul Galați” (Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 494 din 30.08.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina – Barboși” (Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 172 din 24.04.2019 privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Ioan” Galați și a cheltuielilor legate de proiect(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea ”Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi executate de către persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum si cele prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, pe anul 2021(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuința, către persoanele juridice de drept privat(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

30. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 31377 mp, situat în municipiul Galați, Str. Constantin Levaditti, nr. 18(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

31. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, strada Basarabiei, nr. 109A(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, strada Cetățianu Ioan, nr. 3C(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian, nr. 433 - L(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitarea și eficientizarea energetică Grădinița cu program prelungit nr. 30” și a cheltuielilor legate de proiect(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

36. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 379/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Integrat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan Galați”, cu modificările și completările ulterioare(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

37. Proiect de hotărâre privind preluarea unei părți din imobilul, situat în Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25, din administrarea Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galați și transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar Galați(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

38. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Teatrului Dramatic ”Fani Tardini” Galați a unui apartament proprietate a municipiului Galați(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

39. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 618,82 mp - proprietate publică a municipiului Galați(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

40. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 426/31.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice și reabilitare termică Creșa nr. 36”, cu modificările și completările ulterioare(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Amenajare gură de evacuare în râul Siret a apelor uzate din stația de epurare cartier Dimitrie Cantemir” (Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare și modernizare sală de sport Liceul Tehnologic General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican” (Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

43. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 333 m.p., intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Stadionului, Nr. 31(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

44. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 57,18 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în cartier Aurel Vlaicu, str. Tecuci, nr. 189, bl. N4, sc. 1, parter(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

45. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului intravilan în suprafață de 38,00 m.p., proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Traian Vuia, nr. 21, bloc Lynx (Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

46. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. Siderurgistilor, nr. 35 S14(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

47. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. Siderurgistilor, nr. 35 S15(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

48. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Nicolae Balcescu, nr.17B(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

49. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Stadionului, nr. 2bis S1(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

50. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Basarabiei nr. 55(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

51. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Traian Vuia, nr. 29, bl. J8, sc. 3, parter(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

52. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 240,81 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în cartier Micro 19, str. Strungarilor, nr. 4b, lot 1, aferent ap. 52, ap. 53(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului consiliului de administrație și Profilului candidatului pentru pozitia de membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați” (Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de la CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ”DUNĂREA GALAȚI” a unui bun aparținând domeniului privat al municipiului Galați(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

55. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 406 din 27.08.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de lider și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați, în calitate de partener 2, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: mobilitate urbană și regenerare urbană” (Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

56. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 407 din 27.08.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de lider și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați, în calitate de partener 8, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legatură și infrastuctură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic” (Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

57. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii adresată Guvernului României privind trecerea unui teren de 2,43 ha din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului local Galați(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

58. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 449/02.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați(Inițiatori proiect: Marta-Iozefina Bencze, Gheorghe Potîrniche - consilieri locali)

 

59. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de membru, în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați” (Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea sancțiunii propusă prin Raportul nr. 1/22.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5(Inițiatori proiect: Marta-Iozefina Bencze, Gheorghe Potîrniche - consilieri locali)

 

61. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Galați(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

62. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință(Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați)

 

63. Interpelări, intervenții, cereri

 

64. Diverse