Proiecte de Hotărâri

System Administrator

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Galați,

miercuri, 29.06.2022, orele 14:00

 

 

 • Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare Parc Turn TV”;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 303/30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 304/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 173/738/2008;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Modernizarea parcului intitulat Elice Faleza Dunării”;
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei  sume de la bugetul local în scopul continuării  lucrărilor de reparare a bisericii  Mânăstirii “Sfânta Treime”;
 • Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de reparare a  bisericii  Parohiei  “Sfântul  Vasile”;
 • Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Ana Ipătescu nr. 18;
 • Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Gen. Alexandru Cernat nr. 186A;
 • Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Calea Prutului nr. 17, lot 2;
 • Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în câte două loturi a unor terenuri, proprietate a municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați situat pe str. Nicolae Labiș, nr. 16A;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1,  str. Traian, nr. 440C;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 47, str. Locomobilei, nr. 20;
 • Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat în Cartier Micro 19, str. Brăilei, nr. 179-E3, aferent bl. S3, ap. 3;
 • Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 25E5;
 • Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Traian Vuia, nr. 29, bl. J8, sc. 3, parter;
 • Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Nicolae Alexandrescu nr. 44, lot 2;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de imobile -  proprietate privată a Municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii ”Gheorghe Stroiciu” în ”prof. Mihalache Brudiu”;
 • Proiect de hotărâre privind marcarea unui traseu turistic cultural de interes public național în Cimitirul Eternitatea Galați;
 • Proiect de hotărâre privind crearea unui spațiu de liberă exprimare de tip „Speaker’s corner” în municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind crearea unui circuit turistic numit „Galați, orașul celor 9 palate” și amplasarea unor plăcuțe informative pentru cele 9 palate istorice ale Galațiului;
 • Proiect de hotărâre privind implementarea dosarului electronic unic al cetățeanului;
 • Proiect de hotărâre privind publicarea tuturor rezultatelor de audit și a contractelor de consultanță încheiate de Primăria Galați;
 • Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 339/24.06.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate publică a municipiului Galați, situat în Cartier Micro 19, Parcare;
 • Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea societății Distribuție Energie Electrică România, pentru un teren, proprietate publică a municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 441/29.07.2021 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 7, str. Traian nr. 385A;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 • Proiect de hotărâre privind schimbarea formei juridice a societății Calorgal S.A.
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 289/31.07.2015 privind „Anvelopare unități de învățământ – Școala Gimnazială Nr. 17”, cu modificările ulterioare;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Construire parcaj suprateran Strada Feroviarilor c/c  9 Mai, blocuri ANL C4, C8, C9”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Construire parcaj suprateran Cartier Micro 21, Str. Victor Vâlcovici, zona  blocurilor L6, D7, D8 ”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Construire parcaj suprateran Micro 20, Strada Furnaliștilor, zona Școala nr. 43, aferent bloc G4-G5-J5”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Construire parcaj suprateran Micro 39C, Bulevardul Milcov, zona Talcioc,  bloc B5, B6”
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 455/2018 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc (tronson Henri Coandă – Str. Al. Măcelaru), cu modificările și completările ulterioare;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 147/2020 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național ”Alexandru Ioan Cuza”;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Galați nr. 69410/01.04.2022;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 284/19.04.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local în municipiul Galați și a Caietului de Sarcini al serviciilor de transport public local în municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local la nivelul Municipiului Galați  nr. 91.780/04.05.2022;
 • Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Vezuviului nr. 75;
 • Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Garofiței nr. 3A;
 • Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice  ”Ștefan cel Mare și Sfânt”;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 313/19.04.2022 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentelor de organizare și funcționare pentru serviciile sociale din cadrul Centrului de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri Galați;
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 312/19.04.2022 privind desfiinţarea serviciului social fără personalitate juridică „Centrul Multifuncţional pentru tineri aflaţi în situaţii de risc” şi înfiinţarea serviciului social fără personalitate juridică „Centrul social pentru tineri în dificultate” în cadrul Centrului de Locuinţe şi Sprijin pentru Tineri Galați;
 • Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Galați;
 • Interpelări, intervenții, cereri;
 • Diverse.”