Proiecte de Hotărâri

System Administrator

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Galați,

joi, 26.05.2022, orele 14:00

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind desfășurarea ”Actului artistic stradal”, în municipiul Galați;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 128/31.03.2016 privind acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului  Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați asigurat în perioada 01.12.2021-31.12.2021;
 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 25 E5;
 5. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apa și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați;
 6. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 173/738/2008, prin răscumpărare;
 7. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, proprietate publică a municipiului Galați;
 8. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Consolidare versant aferent imobile din str. Al. I. Cuza nr. 68 - 70”;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 26, str. Morilor, nr. 202;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Basarabiei, nr. 117;
 12. Proiect de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 483/31.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 32,  str. Săvinești, nr. 2;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13,  str. Anul Revoluției 1848, nr. 52;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1,  str. Traian nr. 452B;
 15. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local Galați în consiliul consultativ al Serviciului de Asistență Medicală al Municipiului Galați;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului termoenergetic pe anul 2020-2021 pentru societatea CALORGAL S.A. Galați, a pierderilor tehnologice utilizate la calculul prețurilor și a tarifelor energiei termice;
 17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe Str. G-ral. Eremia Grigorescu nr. 2A;
 18. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate publică a municipiului Galați, situat în Cartier Siderurgiștilor, acces bloc 4E, lot 2;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2021;
 20. Proiect de hotărâre privind alipirea a două suprafețe de teren proprietate a municipiului Galați, situate pe strada Tecuci nr. 163 și strada Tecuci nr. 165(Inițiator proiect: Cristian-Sorin Enache – consilier local);
 21. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 44, str. Delfinului nr. 15;
 22. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13,  str. Poșta Veche nr. 78;
 23. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 10,  str. Miron Costin nr. 28;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Amenajare alee acces zona blocurilor C20 - C21”;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare strada Someşului”;
 26. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Străzii "Venus" în Strada "Dimitrie Ioan Frigator";
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „GULLIVER” Galaţi;
 28. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Iasomiei nr. 8;
 29. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Traian Vuia nr. 29, bl. J8, sc. 3, parter;
 30. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 547/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanței energetice la blocul de locuințe A5, scara 6, str. Brăilei nr. 205, Municipiul Galați”, cu modificările ulterioare;
 31. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 137/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc D, Centru, aferent asociației de proprietari     nr. 140 din Municipiul Galați”, cu modificările ulterioare;
 32. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 140/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc SD9C, aferent asociației de proprietari nr. 322 din Municipiul Galați”, cu modificările ulterioare;
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea, arendarea, concesionarea și vânzarea terenurilor proprietate a Municipiului Galați;
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Poliția Locală Galați;
 35. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Cașin, nr. 73;
 36. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 37. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 325/30.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc G11, str. Brăilei nr. 262, aferent Asociației de proprietari nr. 381 bis, Municipiul Galați”;
 38. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 39. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 298/19.04.2022 privind schimbarea denumirii Centrului Financiar – Creșe în Creșa pentru Educație Timpurie”;
 40. Interpelări, intervenții, cereri;
 41. Diverse.