Serviciul Reparații Străzi

System Administrator

 Solicitarea, insotita de documentele necesare, se poate depune la Registratura Generala a Municipiului Galati situată pe str. Domneasca nr. 54 sau se poate trimite pe urmatoarea adresa de e-mail: Sesizari.

  Plata taxei pentru eliberarea avizului edilitar sau a permisului de libera trecere se poate efectua in numerar la casieria Primariei municipiului Galati cu sediul pe str. Domneasca nr. 54 sau prin Ordin de plata in contul deschis la Trezoreria Municipiului Galati: RO35TREZ30621360250XXXXX; CUI 3814810

 

TUTORIAL - PLATA TAXEI DE LIBERA TRECERE

 

 

TUTORIAL - OBTINERE IN FORMAT ELECTRONIC A AUTORIZATIEI DE EXECUTIE BRANSAMENT/RACORD