Comisia Municipală pentru Siguranța Circulației

System Administrator

In vederea obtinerii avizului impus prin Certificatul de urbanism
  • Cerere
  • Plan de incadrare in zona (scara minim 1:50)
  • Plan de management a traficului insotit de plansa cu semnalizarea rutiera verticala si orizontala;
  • Certificatul de urbanism pentru obiectivul ce se doreste a fi realizat - copie;
  • Memoriul tehnic a proiectului pentru obiectivul ce se doreste a fi realizat - copie
 
In vederea organizarii evenimentelor in baza Legii nr. 60/1991 - privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice
  • Cerere
  • Planul desfasurarii evenimentului: denumirea evenimentului, motivul pentru care se desfasoara, durata (ziua, intervalul orar), locatia, masurile dispuse pentru siguranta participantilor;
  • Plan de management a traficului, in conformitate cu O.U.G. 195/2002 - privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; H.G. 1391/2006 - privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 si 60/1991 - privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice.