Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 2
Anunt cu privire la rezultatul selectiei partenerilor !!
  In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificari si completari ulterioare, cu prevederile H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificari si completari ulterioare, precum si cu cerintele din Ghidul solicitantului POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate), Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Galati pune la dispozitia persoanelor interesate rezultatele selectiei partenerului care va participa in cadrul apelului POCA/471/2/1 (CP12/2018 – pentru regiuni mai putin dezvoltate - Fundamentarea deciziilor, planificarea strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate).
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat selectare parteneri.
Anunt licitatie publica !!
  Primaria municipiului Galati organizeaza in data de 27.02.2019 licitatie publica cu strigare, pentru vanzarea unui imobil, teren, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in B-dul Siderurgistilor nr. 45K.
  Mai multe detalii putei afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie publica.
  Primaria municipiului Galati organizeaza in data de 28.02.2019 licitatie publica cu strigare, pentru vanzarea unui imobil, teren + constructie, proprietatea privata a municipiului Galati, situat in B-dul Siderurgistilor nr. 45E.
  Mai multe detalii putei afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie publica.
In atentia solicitantilor de locuinte A.N.L.
  Primaria municipiului Galati, aduce la cunostinta solicitantilor de locuinte A.N.L. - cu chirie, ca listele privind solicitantii care au acces la locuinte, cele cu privire la stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor precum si cele cu solicitantii care nu indeplinesc criteriile de acces la o locuinta, precum si lista solicitantilor cu dizabilitati care au acces la locuinta A.N.L., vor fi afisate, incepand cu ziua de 05.02.2019 la urmatoarele sedii:
 • Sediul Primariei Galati din str. Domneasca nr. 54;
 • Sediul Primariei Galati din str. Traian nr. 93, bl. A4, sc. 1 (sediul Serviciului Administrare Fond locativ si Spatii cu alta Destinatie)
  Punctajul si departajarea dosarelor depuse s-au facut in temeiul H.G. nr. 962/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, de catre comisia numita prin Dispozitia Primarului nr. 5089/28.12.2018.
  Conform art. 15, alin. (4) din H.G. nr. 962/2001 "Contestatiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum si la acordarea prioritatilor in solutionarea cererilor se vor adresa primarului, in termen de 7 zile de la afisarea listelor. Solutionarea contestatiilor se va asigura in termen de 15 zile de la primire, in conditiile legii".
Anunt licitatie publica !!
  Primaria municipiului Galati organizeaza licitatie publica cu oferta in plic, pentru concesionarea unui teren proprietatea privata a municipiului Galati, in suprafata de 180 mp situat pe str. Movilei nr. 97A. Data limita de depunere a ofertelor: 21.02.2019.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie.
Anunt licitatie publica cu strigare !!
  Consiliul Local al Municipiului Galati, prin Primaria Municipiului Galati - Comisia de Licitatie, numita prin Dispozitia Primarului nr. 3146/17.07.2018, cu sediul in Galati, str. Domneasca nr. 54, anunta publicul interesat de organizarea unei sedinte de licitatie publica cu strigare, pentru valorificarea deseurilor metalice provenite din vehicule abandonate si fara stapan, care au trecut in domeniul privat al municipiului Galati.
  Anuntul de participare poate fi regasit AICI.
In atentia agentilor economici care doresc sa comercializeze: martisoare, flori, felicitari, aranjamente florale in perioada 11.02.2019 - 10.03.2019
  Cererile, impreuna cu documentatia, se depun la Registratura Primariei sau se transmit, prin fax sau e-mail incepand cu data de 04.02.2019.

Documentele necesare pentru obtinerea licentei sunt:

 • Cererea tip
 • Certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului (copie);
 • Statutul (copie) pentru societati comerciale
 • Certificat constatator pentru comercializare produse nealimentare
 • Actul de identitate al reprezentantului legal (copie);
 • Certificat fiscal emis de Directia Impozite si Taxe din care sa reiasa ca agentul economic nu figureaza cu creante bugetare de plata fata de bugetul local.
  Zonele de comercializare sunt:
 • Str. Domneasca, aferent Parcul "Mihai Eminescu"
 • Complexul "Potcoava de Aur"
 • Str. Brailei aferent Parc "Tiglina I"
 • Piata Energiei zona "Magazin General" si aferent Oficiul Postal nr. 5
 • B-dul Milcov, Complex Comercial Micro 40
 • Str. Siderurgiştilor c/c Str. Gh.Doja, aferent magazin Staer
 • Micro 19, Str. Strungarilor, Aleea Comerțului
 • Str. Brailei, aferent Farmacia Hygeea
  Amplasamentele se atribuie in limita numarului de locuri stabilite pentru fiecare locatie, in ordinea numerelor de inregistrare ale cererilor ( incepand cu nr. 1), maxim 2 locuri intr-o zona pentru un agent economic si numai pentru comercializarea de martisoare, felicitari, flori si aranjamente florale pe mobilier stradal de mici dimensiuni.
  Taxa de utilizare temporara a domeniului public este de 3 lei/mp/zi si se achita dupa completarea documentatiei (daca este cazul), incepand cu data de 07.02.2019.
PROGRAM CU PUBLICUL
 • LUNI  (04.02.2019)   08:30 - 12:00
 • MARTI    9:00 - 12:00 si 13:00 - 15:00
 • JOI        09:00 - 12:00
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
 

Anunt mediu !!

Postat de Administrator la data : 15/02/2019

  MUNICIPIUL GALATI, titular al proiectului "Modernizarea depoului de tramvaie Nr. 1 si a Bulevardului Siderurgistilor tronson 2", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizarea depoului de tramvaie Nr. 1 si a Bulevardului Siderurgistilor tronson 2", propus a fi amplasat in Galati, B-dul Siderurgistilor nr. 45J si B-dul Siderurgistilor Tronson 2.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in zilele de luni-joi, intre orele 8:30-16:00 si vineri intre orele 8:30-13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet A.N.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 14/02/2019

  In temeiul art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Secretarul municipiului face public urmatorul anunt: " Hotararile Consiliului Local Galati adoptate in sedintei ordinare din 31.01.2019 precum si a sedintei de indata din 12.02.2019 au fost aduse la cunostinta publica prin afisarea pe site la data de 14.02.2019 ".
  Pentru vizualizarea acestor hotarari puteti accesa urmatorul link: Hotarari .

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 13/02/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 12/02/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 12/02/2019

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia cetatenilor municipiului Galati proiectul de hotarare privind "Aprobarea Regulamentul privind finantarea din bugetul municipiului Galati a programelor sportive initiate de catre organizatiile sportive, in baza Legii nr. 69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Transparenta decizionala.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 11/02/2019

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

 

In atentia dezvoltatorilor de harti de navigatie auto !!

Postat de Administrator la data : 11/02/2019

  Primaria municipiului Galati pune, GRATUIT, la dispozitia celor interesati urmatoarele informatii privind reglementarile rutiere existente la nivelul municipiului:
 • strazile si tronsoanele de strada pe care autovehiculele cu masa maxim autorizata mai mare de 3,5t pot circula fara restrictii: Link
 • regimul de viteza pentru strazile si tronsoanele de strada din municipiul Galati: prin intermediul serviciului de specialitate, Telefon: 0336-102-120 sau prin email.
 • alte informatii privind reglementatea circulatiei autovehiculelor ( sensuri giratorii, strazi si tronsoane de strada cu sensuri unice, camere de supraveghere, etc ...): prin intermediul serviciului de specialitate, Telefon: 0336-102-120 sau prin email

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 11/02/2019

  Consiliul de administratie al Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie "BUNA VESTIRE" Galati organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Ordin M.S. nr. 1520/2016 pentru ocuparea functiei de manager-persoana fizica si a Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager-persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Municipiului Galati aprobat prin dispozitia Primarului nr. 2141/18.07.2017.
  Concursul va avea loc la sediul unitatii din Galati, str. Nicolae Alexandrescu nr. 99, in perioada 13.03.2019 - 27.03.2019 desfasurandu-se in doua etape:
 • Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, care va avea loc in perioada 13.03.2019 - 15.03.2019 - etapa eliminatorie.
 • Etapa de sustinere a probelor de evaluare care cuprinde:
  • Proba scrisa, un test - grila de verificare a cunostintelor care se va desfasura la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie "Buna Vestire" la data de 20.03.2019, ora 10.00.
  • Proba de sustinere si de evaluare a proiectului de management care se va desfasura la sediul Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie "Buna Vestire" pe baza temelor-cadru, la data de 27.03.2019, ora 10.00.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt concurs manager.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 08/02/2019

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba interviu din data de 08.02.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de: Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate proba interviu.

 

Anunt important !!

Postat de Administrator la data : 07/02/2019

  U.A.T. municipiul Galati face cunoscut publicului interesant ca termenul pentru depunerea cererilor contribuabililor, prevazut in Proiectul de hotarare a Consiliului Local al municipiului Galati nr. 694/21.11.2018 privind aprobarea schemei de minimis privind acordarea unor facilitati fiscale contribuabililor persoane juridice care presteaza servicii sociale, asociatii si fundatii fara scop lucrativ sau persoane juridice care detin in proprietate monumente istorice sau retrocedate conform O.U.G. 94/2000, a fost prelungit de la 31.12.2018 la 31.03.2019.
  Proiectul de hotarare a Consiliului Local al municipiului Galati modificat referitor la prelungirea termenului de depunere a cererilor contribuabililor a fost inregistrat sub nr. 46/29.01.2019.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 07/02/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 06/02/2019

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Rezultatele solutionarii contestatiei depise la proba scrisa din data de 04.02.2019, la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de: Consilier, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment S.S.M. si P.S.I".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultat contestatie.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 06/02/2019

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 42 privind : Modificarea HCL nr. 628/23.11.2018 privind aprobarea proiectului "Achizitionare mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi)" si a cheltuielilor legate de proiect
 • HCL 9 privind : Dezmembrarea in cate doua loturi a terenurilor in suprafata de 117 mp si respectiv 18 mp, proprietate privata a municipiului Galati situate in Galati, str. Dr. Carnabel nr. 12
 • HCL 8 privind : Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Spatii stocare alimente aferente Cantinei de ajutor social, str. Salistei nr. 8"
 • HCL 7 privind : Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Traian Nord, Tarlaua 39, Parcela 4/1/1 Lot 2, P 4/1/1, Lot 3, P 4/1/2, Lot 11, P 4/1/1 Lot 3, P 4/1/1, Lot 1/1
 • HCL 6 privind : Aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Galati
 • HCL 5 privind : Infiintarea Consortiului scolar intre Liceul Tehnologic "Paul Dimo" Galati si Scoala Gimnaziala nr. 20 Galati
 • HCL 41 privind : Modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Galati incheiat cu Societatea Transurb S.A.
 • URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Decembrie 2018
  L M M J V S D
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 15.02.2019
  Numar total de vizitatori 6215755