Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
Anunt licitatie publica!!
  Primaria municipiului Galati organizeaza licitatie publica cu oferta in plic, pentru concesionarea unui teren proprietatea privata a municipiului Galati, in suprafata de 180 mp situat pe str. Movilei nr. 97a. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie publica.
ANUNT IMPORTANT!!
  Primaria municipiului Galati aduce la cunostinta ca in perioada 01.11.2018 - 31.12.2018, tinerii cu varsta de pana la 35 ani, pot depune dosare in vederea repartizarii de locuinte construite prin A.N.L.
  Dosarele se depun la Registratura Generala cu sediul in Galati, str. Domneasca nr. 54 si trebuie sa cuprinda documentele prevazute in opisul anexa.
  Se vor lua in considerare numai dosarele depuse in aceasta sesiune. Dosarele incomplete si cele depuse dupa termen vor fi respinse. Solicitantii care au avut dosare depuse in anii anteriori si nu au primit repartitie au posibilitatea depunerii unui dosar in sesiunea 2018.
  Dosarele depuse in anii anteriori NU se iau in considerare, daca nu sunt actualizate conform legii.
  Pentru relatii suplimentare, va puteti adresa Serviciului Fond Locativ si Spatii cu Alta Destinatie, situat in Galati, str. Traian nr.93 bl. A4, sc.1, parter.

  Primaria municipiului Galati anunta solicitantii, care au depus dosare pentru obtinerea unei locuinte, inclusiv solicitantii care nu au primit repartitie conform HCL nr. 637/27.11.2017, sa-si completeze/actualizeze dosarele pana la data de 31.12.2018 cu urmatoarele acte Acte necesare.
Anunt licitatie publica!!
  Primaria Municipiului Galati , cu sediul in str. Domneasca nr. 54, anunta publicul interesat de organizarea unei sedinte de licitatie publica, pentru valorificarea de deseuri metalice provenite din vehicule abandonate si fara proprietar, colectate de pe raza municipiului. Locurile unde pot fi vazute vehiculele care fac obiectul licitatie sunt urmatoarele: Depozitul din str. Zimbrului, Depozitul din str. Tunelului, Parcarea de Tiruri din str. Macului.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt licitatie publica.
Anunt public!!
  Prin cererea cu nr. 97243/09.10.2018 inregistrata la Primaria Muncipiului Galati, S.C. RCS & RDS S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 5, str. Dr.Staicovici nr.75, Cladire Forum 2000, Et.2, a solicitat emiterea autorizatiei de construire pentru investitia "Canalizatie subterana pentru amplasarea de retele de comunicatii - Zona 5 - "Casa de Cultura" (Tiglina II, Centru - Casa de Cultura).
  Nu se poate estima data inceperii lucrarilor, intrucat sunt necesare completari/modificari ale documentatiei tehnice.
  Prin cererea cu nr. 97245/09.10.2018 inregistrata la Primaria Muncipiului Galati, S.C. RCS & RDS S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 5, str. Dr.Staicovici nr.75, Cladire Forum 2000, Et.2, a solicitat emiterea autorizatiei de construire pentru investitia "Canalizatie subterana pentru amplasarea de retele de comunicatii - Zona 2 - "Spitalul de Copii" (Tiglina II, Micro 16 - Spitalul de copii).
  Nu se poate estima data inceperii lucrarilor, intrucat sunt necesare completari/modificari ale documentatiei tehnice.
Anunt important pentru beneficiarii ajutoarelor de caldura
  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati comunica:
   Incepand cu data de 08.10.2018 solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece, pot obtine formulare tipizate de cerere si declaratie pe propriere raspundere, astfel:
 • pentru asociatiile de proprietari care fac parte integranta din Anexa nr. 2 din H.C.L. 319/30.05.2018, modificata prin H.C.L. 381/17.07.2018 de la asociatia de proprietari
 • pentru gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri de la Serviciul Ajutoare pentru Incalzire (Str. Fraternitatii nr. 1)
 • de pe site-ul Primariei Galati
  In cazul consumatorilor vulnerabili care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica si lemne, carbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei se acorda familiilor si persoanelor singure a caror venit net lunar pe membru, respectiv al persoanei singure este de pana la 615 lei, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru perioada sezonului rece aprobate prin H.G. nr. 920/2011 si a H.G. nr. 559/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice.
  In cazul solicitarii ajutoarelor pentru energia electrica, ancheta sociala se efectueaza obligatoriu pentru toate situatiile, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii sau daca au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informatiilor, in vederea verificarii sistemului de incalzire utilizat.
  Informatiile pot fi obtinute de la Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati - Serviciul Ajutoare Incalzire din str. Fraternitatii nr. 1, telefon: 0236-488-444 si de pe site-ul www.primariagalati.ro.
  Nota*: La completarea cererii, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, numarul de camere, precum si bunurile mobile si imobile detinute.
  Cererile si declaratiile pe propria raspundere vor fi completate cu majuscule, datate si semnate de reprezentantul familiei (solicitant), fara modificari sau stersaturi si trebuie sa contina un numar de telefon de contact (Modelul prevazut in anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare).
  In situatia in care solicitantul este beneficiar sau, dupa caz, primeste ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau alocatie pentru sustinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si solicita ajutor pentru incalzirea locuintei, acesta completeaza formularul de cerere prevazut in anexa nr. 2 din normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Un titular are dreptul legal la o singura masura de protectie sociala, functie de tipul de incalzire a locuintei ( gaze naturale, energie electrica sau lemne, carbuni, combustibili petrolieri).
  Titularul are obligatia de a comunica Directorului Directiei de Asistenta Sociala a muncipiului Galati, prin depunerea la Serviciul Ajutoare Incalzire, a unei noi declaratii pe propria raspundere (anexa 1a), orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii.
  In situatia in care familiile si persoanele singure indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei se face incepand cu luna depunerii cererii, daca aceasta este depusa pana pe 20 ale lunii.
  Programul de depunere a cererilor este de Luni - Miercuri: 8:30 - 13:00, Joi: 8:30 - 13:00 si 16:00 - 18:00 si Vineri: 8:30 - 13:30.
  Alaturat atasam: Formular tipizat de cerere - declaratie pe propria raspundere | Formular tipizat de cerere - pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi
Transparenta veniturilor salariale !!
  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor Galati" intocmita conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/30.09.2017.  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Lista drepturi salariale sau Erata - Lista drepturi salariale, Lista drepturi salariale 31.03.2018, Lista drepturi salariale 30.09.2018.
Anunt important !!
  Conform ORDIN nr. 1.069/28.07.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind impozitele si taxele locale, persoanele care instraineaza/dobindesc un mijloc de transport, sint obligate sa completeze formularul tipizat.
  Acest formular se poate gasit in sectiunea FORMULARE ONLINE de site-ul nostru sau facand click pe urmatorul link: CONTRACT DE INSTRAINARE – DOBANDIRE.
ANUNT IMPORTANT !!
  Impozitele si taxele locale se pot achita on-line pe www.ghiseul.ro pe baza de user si parola.  Userul si parola se pot obtine direct prin inregistrarea in site-ul www.ghiseul.ro.
 

Anunt mediu !!

Postat de Administrator la data : 07/12/2018

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reparatii curente sistem rutier/Refacere sistem rutier str. Brailei Sector III - intre Inel Rocada si B-dul George Cosbuc", propus a fi amplasat in municipiul Galati, str. Brailei (Sector III - intre Inel Rocada si B-dul George Cosbuc).
  Informatiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2 si la sediul Primariei Municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, in zilele de luni - joi, intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30.
  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, A.P.M. Galati.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 07/12/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 06/12/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele la proba scrisa din data de 06.12.2018 la examenul de promovare in grad profesional: Inspector de specialitate IA - Biroul Administrativ, Initiere, Urarire si Evidenta Achizitii Activitate Proprie si Referent grad IA - Serviciul Evidenta Persoanelor.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 05/12/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista selectiei dosarelor la examenul de promovare in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

 

Ordinea de zi a sedintei C.T.A.T.U

Postat de Administrator la data : 05/12/2018

  Primaria Municipiului Galati anunta ca in data de 10.12.2018 va avea loc sedinta Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link : Comisia tehnica.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 03/12/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 29/11/2018

  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista cu rezultatele finale obtinute la concursul organizat pentru ocupare a doua functii publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Financiar si Contabilitate".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate finale.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 29/11/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 10.12.2018 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Serviciul Evidenta Persoanelor".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 29/11/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 10.12.2018, ora 13:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad asistent - Serviciul Evidenta Persoanelor".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

 

Anunt public !!

Postat de Administrator la data : 29/11/2018

  Primaria Municipiului Galati prin Directia Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale, in temeiul art. 250 din Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza licitatii publice in data de 10.12.2018, 12.12.2018 si 14.12.2018.
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Licitatii publice.

 

Anunt mediu !!

Postat de Administrator la data : 29/11/2018

  Municipiul Galati titularul proiectului "Bransament apa si subtraversare pentru achizitia si montaj sistem de irigatii - Micro 19 Ceas", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Bransament apa si subtraversare pentru achizitia si montaj sistem de irigatii - Micro 19 Ceas" , propus a fi amplasat in municipiul Galati, str. B-dul Otelarilor, B-dul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2 si la sediul Primariei Municipiul Galati, str. Domneasca nr 54, in zilele de luni - joi intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 05.12.2018.

 

Anunt important !!

Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 29/11/2018

Primaria Municipiului Galati in temeiul art. 47 alin. (4,5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, comunica ca au fost emise acte administrative pentru urmatorii contribuabili ...
Mai multe detalii puteti afla accesand link-ul urmator : Lista contribuabili

 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de Administrator la data : 28/11/2018

  Primaria municipiului Galati pune la dispozitia persoanelor interesate "Lista dosarelor selectate in vederea participarii la concursul din data de 11.12.2018, ora 13:00 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Consilier, clasa I, grad superior - Compartiment Corp Control Primar".
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Rezultate selectie dosare.

Ultimele hotarari ale consiliului local
 • HCL 609 privind : Modificarea HCL nr. 417/26.07.2018 privind participarea Municipiului Galati, ca partener, in cadrul proiectului "Achizitie de mijloace de transport public - tramvaie/troleibuze/autobuze electrice" si aprobarea cheltuielilor legate de proiect
 • HCL 608 privind : Aprobarea proiectului "Furnizarea Sistemelor de Colectare Automata a Tarifelor de Calatorie, de Informare a Pasagerilor si de Management al Flotei de Vehicule pentru Municipiul Galati" si a cheltuielilor legate de proiect
 • HCL 607 privind : Aprobarea proiectului "Achizitia de mijloace de transport nepoluante - 17 troleibuze noi" si a cheltuielilor legate de proiect
 • HCL 606 privind : Aprobarea proiectului "Modernizare strada Traian intre Metro si strada Brailei" si a cheltuielilor legate de proiect
 • HCL 605 privind : Aprobarea Planului de calitate a aerului in muncipiul Galati pentru dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOx) perioada 2018-2022
 • HCL 604 privind : Eliberarea din functie a domnului Apostol-Picu Roman, viceprimar al Municipiului Galati
 • HCL 603 privind : Acordarea titlului "Cetatean de Onoare al Municipiului Galati" doamnei Rodoclia Zamfiropol
 • URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Decembrie 2018
  L M M J V S D
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Starea vremii in Galati
  Click for Galati, Romania Forecast
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 07.12.2018
  Numar total de vizitatori 6097364