Programul de conservare și înfrumusețare a spațiilor verzi

System Administrator

Consiliul Local, ca autoritate deliberativă, a aprobat Programul de conservare și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiul Galați prin implicarea persoanelor fizice și juridice, a asociațiilor de proprietari, ONG-urilor și instituțiilor publice, prin H.C.L. nr. 2/2019, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiectiv conştientizarea şi implicarea benevolă a cetățenilor municipiului Galați în îmbunătățirea aspectului urbanistic și asigurarea unui mediu civilizat prin întreținerea și menținerea zonelor verzi din municipiul Galați.

 

Acest program se adresează următoarelor categorii de solicitanți:

  1. Persoane fizice (cu excepția celor ce locuiesc în condominiu și sunt organizați în asociații de proprietari)/persoanele juridice

Persoane fizice (cu excepția celor care locuiesc în condominiu și sunt organizați în asociații de proprietari)/persoanele juridice care doresc implicarea în program pot solicita încheierea ACORDULUI DE COLABORARE privind întreținerea spațiilor verzi.

  1. Asociații de proprietari, ONG-uri și instituții publice.

Asociațiile de proprietari/locatari, ONG-urile și instituțiile publice pot solicita încheierea CONVENȚIEI PRIVIND ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI.

 

Autoritatea publică locală se obligă, în limita posibilităților bugetare, să asigure plantarea de material dendrologic și/sau montarea gardului cu panouri bordurate pe spațiile verzi aferente blocurilor arondate Asociațiilor de proprietari/locatari care fac obiectul Convenției privind întreținerea spațiilor verzi.

 

Asociația de proprietari/locatari va asigura desființarea împrejmuirilor neconforme în vederea montării gardului bordurat cu dimensiunile agreate de UAT Municipiul Galați, respectiv H=1,00 m, L=2,5 m. 

 

Solicitările de înscriere în Programul de conservare și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiul Galați pot fi transmise pe adresa de email: sesizari@primariagalati.ro.

 

HCL nr.2/2019

HCL nr.573/2023