Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Achiziția de servicii pentru elaborarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal- Parc Fotovoltaic Tirighina"