Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Achiziția serviciilor de proiectare faza DALI pentru obiectivul Modernizare Aleea Regală"