Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Achizitie: Servicii de vidanjare sau pompare ape meteorice de pe străzile necanalizate din municipiul Galați"