Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Achiziționare telemetru laser (2 buc.)"