Anunt concurs de promovare in grad profesional imediat superior !!

Administrator

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare in grad profesional imediat superior pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati si din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor.
  Proba scrisa a examenului de promovare in grad profesional imediat superior va avea loc in data de 15.12.2017, ora 11:00.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidati in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului privind organizarea examenului de promovare si va contine in mod obligatoriu:
  • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in grad profesional din care se promoveaza;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  • formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
  Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt promovare.