Anunț cu privire la rezultatul selecției partenerului

Administrator

Procedura de selecție a partenerilor a fost organizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014 - 2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014 - 2021 (aprobată prin Legea nr. 206/2017), cu modificări și completări ulterioare, cu prevederile Ordinului nr. 2840/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificări și completări ulterioare, precum și cu cerințele din Ghidul Aplicantului - Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul nr. 1 „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Runda a 2-a, de către Comisia de evaluare numită prin Dispoziția Primarului municipiului Galați nr. 597/24.02.2021 , fiind compusă din:

 

Cristi Marian Ochiu

Președinte cu drept de vot

Anca Reves

Membru

Mihaela Savin

Membru

 

 

Apelul nr. 1 „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Runda a 2-a

Obiectivul specific nr. 1: Creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi

Obiectivul specific nr. 2: Abilitarea romilor

Obiectivul specific nr. 3: Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor

Rezultate așteptate: R1. Incluziune crescută și abilitare a romilor

R.1.2. Campanii de conștientizare pe tema incluziunii romilor derulate

R.1.4. Experți și lideri romi instruiți pentru apărarea drepturilor romilor

Principalele activităţi ale proiectului sunt:

1. Activități care contribuie la Obiectivul de apel nr. 1 privind creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi

1.1 Sprijin pentru obținerea documentelor de identitate

1.2 Servicii educaționale pentru persoanele de etnie romă în situații de vulnerabilitate

1.3 Servicii de orientare

1.4 Servicii pentru sanatate

1.5 Îmbunătățirea condițiilor de locuit

1.6 Activități și campanii de informare și creștere a conștientizării

1.7 Activități de îmbunătățire a infrastructurii 

2. Activități care contribuie la Obiectivul de apel nr. 2 privind abilitarea romilor

2.1 Dezvoltarea capacităților individuale ale romilor

2.2 Furnizarea de informații

3. Activități care contribuie la Obiectivul de apel nr. 2 privind combaterea oricărei forme de discriminare a romilor

3.1 Organizarea de evenimente publice

Data publicării anunțului de selecție: 19 februarie 2021.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor: 25 februarie 2021, ora 12.00.

Procedura de selecție s-a desfășurat în data de 25 - 26 februarie 2021 și a cuprins etapa de calificare și selecție a candidaților.

Informații privind candidații și punctajul obținut de aceștia:

Nr. crt.

Candidați

Nr. înregistrare/data și ora

Rezultat

Punctaj

1.

Alianța Romilor din Județul Galați

37412/24.02.2021, ora 09.01

Admis

95 de puncte

2.  

Asociația Grupul de Acțiune Locală Strategal

38408/25.02.2021, ora 08.54

Admis

85 de puncte

 

 

Prin urmare, Unitatea Administrativ-teritorială Municipiul Galați va încheia un parteneriat cu Alianța Romilor din Județul Galaț și Asociația Grupul de Acțiune Locală Strategal în vederea depunerii și implementării unui proiect în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul nr. 1 „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Runda a 2-a.