Anunț de mediu

Administrator

Municipiul Galați, titular al proiectului „Revitalizarea turismului în Galați, prin valorificarea durabilă a elementelor de patrimoniu cultural și natural de pe Faleza Dunării”, anunță publicul interesat asupra  luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați,  cu evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Revitalizarea turismului în Galați, prin valorificarea durabilă a elementelor de patrimoniu cultural și natural de pe Faleza Dunării” propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Galați, Faleza Dunării, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galați, la Secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Drafturi acte de reglementare → Proiect decizie etapă de încadrare 2023.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați, prin e-mail, la adresa office@apmgl.anpm.ro.