Anunț de mediu

Administrator

MUNICIPIUL GALAȚI anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Renovare integrată – reabilitare imobil situat în municipiul Galați, str. Domnească nr.24”, propus a fi amplasat în municipiului Galați, strada Domnească nr.24, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M Galați, str. Regiment 11 Siret, nr.2, în zilele de luni-joi între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08:30 – 13:30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări – Acordul de mediu – Proiect decizie etaspă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.