Anunt examen de promovare in grad profesional !!

Administrator

  Primaria municipiului Galati organizeaza in data de 15.10.2020, ora 10.00, proba scrisa, la sediul institutiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul institutiei. Conditiile de participare la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut sunt cele prevazute de art. 479 alin. (1), cu exceptia literei b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
  • sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
  • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;
  • sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidati in termen de 20 de zile de la data afisarii prezentului anunt, respectiv in perioada 14.09.2020 - 05.10.2020, si contine in mod obligatoriu:
  • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;
  • formularul de inscriere.
  Concursul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor si interviu. Mai multe detalii puteti afla accesand urmatorul link: Anunt promovare .