Anunt important !!

Administrator

  Pentru concursul organizat in data de 04.07.2016 (proba scrisa) in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante de sef serviciu – Serviciul Juridic si Legalitate, se va relua procedura de organizare si desfasurare a acestuia in conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.