Anunț licitație publică !!

Administrator

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
 
 
1. Primăria Municipiului Galați – Cod Fiscal: 3814810, str. Domnească, nr. 54, Tel: 0236.307.743 / Fax 0236/461.460, Email: licente@primariagalati.ro.
 
2. Primăria Municipiului Galați anunță reluarea ședinței de licitație publică din data de 20.03.2023, având în vedere faptul că pentru 7 amplasamente nu a fost îndeplinită una din condiții: numărul minim de participanți calificați pentru fiecare amplasament.
 
3. Primăria Municipiului Galați organizează reluarea ședinței de licitație publică, cu oferta în plic, pentru atribuirea de licențe de ocupare a domeniului public pentru 7 amplasamente aprobate prin dispoziții ale primarului, după cum urmează:
 
a. Pentru comercializare înghețată și/sau băuturi răcoritoare: 
    - Parc Viva (1 locație);
    - Orășelul copiilor (1 locație);
    - Faleza Inferioară (2 locații).
 
b. Pentru comercializare produse zaharoase și de panificație și/sau băuturi răcoritoare: 
    - Faleza inferioară (3 locații).
  
4. Se vor depune oferte individuale pentru fiecare din aceste amplasamente.
 
5. Scopul atribuirii de licențe de ocupare pentru amplasamentele menționate îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al municipiului Galați și în vederea asigurării unor servicii complete pentru cetățenii din municipiul Galați prin amplasarea de construcții provizorii.
 
6. Informații privind documentația de participare:
6.1. Documentația de participare se poate solicita și obține de la sediul Primăriei Municipiului Galați, Compartiment Autorizații, Licențe.
6.2. Prețul caietului de sarcini este de 30lei.
 
7. Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri sigilate cu documentele de calificare, în conformitate cu documentația de participare.
7.1. Data limită de depunere a plicurilor: 28.03.2023, ora 12.00.
7.2. Adresa la care trebuie depuse plicurile: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54, Birou Registratură.
7.3. Plicurile se vor depune într-un singur exemplar, pentru fiecare amplasament dorit.
 
8. Data și locul de desfășurare a ședinței publice de licitație: 29.03.2023, ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54.
 
9. Informații suplimentare: Compartiment Autorizații Activități comerciale tel: 0236/307743.