Anunt mediu !!

Administrator

 Municipiul Galati,titular al proiectului "Modernizare str. Domneasca intre str. Gamulea si str Garii", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati fara evaluarea impactulului asupra mediului si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul " Modernizare str Domneasca intre str. Gamulea si str. Garii", propus a fi amplasat in Galati, str. Domneasca tronson str. Gamulea - str. Garii, judetul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galati la sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236-471-009.