Anunt mediu !!

Administrator

  Municipiul Galati titular al proiectului "Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati fara evaluarea impactulului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)", propus a fi amplasat in Galati, str Domneasca nr. 238, str Domneasca nr. 240, judetul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galati la sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236 471009.