Anunt mediu !!

Administrator

  Municipiul Galati, titular al proiectului: "Reparatii curente sistem rutier si resistematizare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 4 Micro 38/ Refacere sistem rutier si regenerare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 3 Micro 39C, Galati" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Reparatii curente sistem rutier si resistematizare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 4 Micro 38/ Refacere sistem rutier si regenerare urbana cartier Micro 38, 39A, 39B, 39C - Subzona 3 Micro 39C, Galati" propus a fi amplasat in municipiul Galati intre Bd.-ul Milcov, Bd.-ul Traian Vuia, str. Ionel Fernic si Aleea Comertului (inclusive Bd.-ul Milcov si Bd.-ul Traian Vuia).
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galati la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati pe adresa de e-mail: office@apmgl.ro sau prin FAX la nr. 0236-471-009.