Anunt mediu !!

Administrator

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Reparatii sistem rutier si resistematizare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona III Micro 21 / Reparatii sistem rutier si regenerare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona III Micro 21" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reparatii sistem rutier si resistematizare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 1 - Subzona III Micro 21 / Reparatii sistem rutier si regenerare urbana - Cartier Micro 19, Micro 20, Micro 21 - Subzona III Micro 21" propus a fi amplasat in municipiul Galati, sectorul Micro 21, subzona 3 cuprinsa intre B-dul Otelarilor, B-dul Galati, limita SSV a municipiului Galati, str. Stadionului.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati str. Regiment 11 Siret nr.2, judetul Galati in zilele de luni-joi intre orele 08:00 - 16:30 si vineri intre orele 08:00 - 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2.