Anunt mediu !!

Administrator

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Campus Colegiul Alexandru Ioan Cuza - utilitati - corp B", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre A.P.M Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Campus Colegiul Alexandru Ioan Cuza - utilitati - corp B" propus a fi amplasat in municipiul Galati, Tiglina II, strada Brailei nr.204.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, in zilele de luni – joi intre orele 8:30 - 16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M Galati.