Anunt public !!

Administrator

  Municipiul Galati anunta publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galati de incadrare fara evaluare de mediu a "Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru municipiul Galati", cu amplasamentul in municipiul Galati.
  Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost:
  • in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planului modificat nu prezinta efecte probabile negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat.
  • planul nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, intrucat amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.
  Observatiile publicului se vor primi prin e-mail la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.