Anunt public !!

Administrator

 Unitatea administrativ - teritorială Municipiul Galați, din județul Galați, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 11, 18, 20, începând cu data de 07.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Municipiului Galați situat în Str. Domnească nr. 54, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Galați și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.