Anunt public !!

Administrator

MUNICIPIUL GALATI, titular al proiectului “Regenerare urbana zona Uzina de apa –etapa I”, modificat anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului  in cadrul proiectului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Regenerare urbana zona Uzina de apa –etapa I”, propus a fi amplasat in mun Galati, str Stadionului nr. 2 si str Saturn nr. 25.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galati,  la urmatoarea adresa  http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari → Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati, prin email : office@apmgl.anpm.ro