Anunț public !!

Administrator

SGM CONTRACTOR S.R.L. prin P.F.I. ONCESCU VASILE - CATALIN ACTIVITATI URBANISM, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării intenţiei de elaborare P.U.Z. – ““PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI  ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE, AMENAJARE ACCESE, CAI DE CIRCULATIE PIETONALA SI CAROSABILA, PARCARE, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE, ASIGURARE UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER- Municipiul Galaţi,  Bulevardul Siderurgiștilor, nr. 50.

Terenul care a generat P.U.Z. este situat în Bulevardul Siderurgiștilor, nr. 50.

Obiectivele documentaţiei de urbanism P.U.Z. sunt:

 • Completarea utilizărilor funcționale;
 • Definirea indicatorilor urbanistici în limitele prevăzute de legislația în vigoare;
 • Organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane;
 • Elaborarea unui regulament specific zonei;
 • Reglementarea circulațiilor;
 • Reglementarea edilitară;

Informaţiile privind intenţia de elaborare PUZ pot fi consultate:

 • la sediul PMG: Instituția Arhitect Sef – Biroul Planificare Urbană, etajul 1, camera 103, date de contact:
 • la elaboratorul P.U.Z.: P.F.I. ONCESCU VASILE - CATALIN ACTIVITATI URBANISM, date de contact:
  • telefon: 0762212759
  • e-mail: urbeplanoffice@gmail.com

Observații sau semnalări pot fi transmise în perioada  22.12.2022 – 05.01.2023 la Registratura Generală a Primăriei municipiului Galați din Str. Domnească nr. 54.