Anunț public

Virgil Moldoveanu

Primăria municipiului Galați informează persoanele fizice, proprietare de autovehicule  uzate, că în urma depunerii documentelor care atestă eligibilitatea în cadrul Programului Rabla Local 2023 finanțat din Fondul pentru Mediu și din Bugetul Local al Primăriei municipiului Galați de către solicitanții de finanțare până la data de 31.12.2023, s-a constatat că un numar de 26 de cereri au fost declarate admise ca umare a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și 8 cereri au fost declarate respinse pentru neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate stabilite prin Procedura Internă privind Participarea Persoanelor Fizice din municipiul Galați la Programul Privind Casarea Autovehiculelor Uzate, aprobată prin H.C.L. nr. 179/12.04.2023, conform tabelului anexat.

Astfel că, persoanele care se regăsesc pe listă cu status dosar aprobat, au obligația ca în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei liste, să depună în vederea completării dosarului: certificatul de distrugere care să menționeze că autovehiculul uzat conține componentele esențiale, emis de un centru autorizat de casare/colectare autovehicule uzate, dovada radierii din evidențele fiscale ale UAT Galați, certificatul de radiere din circulație, dar nu mai târziu de 5 zile de la data radierii din circulație.

Lista operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz, poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Galați, secțiunea Servicii Electronice/Rabla Local 2023.

Persoanele care se regăsesc pe listă cu status dosar respins pot depune contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei cu dosarele aprobate/respinse, la Registratura Primăriei municipiului Galați, din strada Domnească nr. 54.

Vezi fișierele atașate