Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"DALI, Expertiză tehnică, PT, DTAD pentru obiectivul Desființare magazie (Corp C10) de la Liceul Tehnologic General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican Galați"