Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Fantani apa Scoala Iulia Hasdeu Galati"