Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Gradinita Otilia Cazimir - reparatie imprejmuire"