Recensământul general agricol

Administrator

  Având în vedere că în perioada 10 mai - 31 iulie 2021 se desfășoară colectarea datelor și informațiilor necesare realizării recensământului general agricol, acțiune de anvergură care are ca obiectiv asigurarea de date statistice pentru fundamentarea și punerea în aplicare a politicilor naționale și europene în domeniul agricol, persoanele fizice și juridice care dețin/utilizează teren agricol au obligația:

  • să furnizeze recenzorilor, prin interviu, date și informații corecte și complete privind identificarea persoanelor și a suprafețelor agricole deținute/utilizate în vederea completării chestionarului electronic instalat pe un echipament informatic portabil;
  • să respecte și să nu obstrucționeze activitatea recenzorilor.

  În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin pe timpul efectuării recensământului, personalul de recensământ din teritoriu se identifică prin legitimație care îi atestă calitatea și se bucură de protecția legii, fiind considerat ca îndeplinind o funcție publică ce implică exercițiul autorității de stat.

  Datele individuale înscrise în chestionarul de recensământ sunt confidențiale și sunt utilizate numai în scopuri statistice de către Institutul Național de Statistică în calitate de principal producător de statistici oficiale.

  Recensământul general agricol se desfășoară conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.22/04.02.2020 privind recensământul general agricol din România, runda 2020.

 

  Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în baza art. 6 alin. (1) lit. c) şi e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum şi în conformitate cu art. 4 alin. (4) din Regulamentul (CE) 2018/1.091 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.166/2008 şi (UE) nr. 1.337/2011.