Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Reparații canalizare bloc F str. 1 Decembrie 1918 Galați"