Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Reparații curente Grădinița nr. 9 Galați"