Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Reparații curente Scoala nr. 29"