Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de aerofotogrammetrie și realizare a ortofotoplanului digital pentru municipiul Galați și identificarea terenurilor, definite ca spații verzi și terenuri degradate, aparținând domeniului public/privat al municipiului Galați"