Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de curăţenie a spaţiilor folosite pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona de conflict armat din Ucraina "