Detalii privind finalizarea/anularea achizitiei publice:
"Servicii de evaluare a bunurilor imobile/mobile proprietatea persoanelor fizice/juridice debitoare către bugetul local Galați, în vederea vânzării"